« Tagasi

Korteriühistud saavad kuni 1. aprillini taotleda toetust korterelamute õuealade haljastuseks ja hoovide korrastamiseks

Lääne-Harju Vallavalitsus alustab taotluste vastuvõtmist korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetamiseks.
Lääne-Harju valla volikogu kehtestas jaanuari istungil korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise korra. Selle alusel toetatakse kuni 50% ulatuses korteriühistute kulutusi õuealale haljastuse rajamisel, amortiseerunud ehitiste lammutamisel. Samuti saab toetust prügikonteinerite hoiustamise kohtade, abihoonete, mängu- või spordiväljakute, parkimiskohtade, kõnniteede jms ehitamisel.
 
Toetuse suurus ja tingimused
 
Toetust on võimalik taotleda kuni 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast, kuid mitte rohkem kui:
1) 2000 eurot ühe taotleja kohta;
2) 3000 eurot ühe alates 45 korteriomandiga taotleja kohta;
3) ühistaotluse korral taotlejate piirmäärad kokku, millele lisandub 1000 eurot.
 
Taotlusi saab esitada 1. aprillini 2021 aadressile info@laaneharju.ee
 
Toetuse taotlemiseks tuleb:
1. Täita taotluse vorm
2. Lisada selle juurde 
- korteriühistu korteriomanike üldkoosoleku või juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust tegevuseks, millele taotletakse toetust;
- kinnistu plaan kavandatava töö asukoha skeemiga või märkimisega;
- jäätmemajade, abihoonete (kuuride) ehituse korral eskiisjoonis koos seletuskirjaga;
- kavandatava töö eelarve koos vastavate hinnapakkumistega või kalkulatsioonidega;
3. Täpsemaks kirjelduseks on hea lisada taotluse juurde täiendavaks olukorra kirjelduseks fotod. 
4. Kui tööde teostamine nõuab erinevaid kooskõlastusi või lubasid, siis tuleb lisada ka need või lisada info, millal ja kuidas neid taotlema hakatakse. 
 
Taotluste hindamine
1. Toetuste taotlusi hindab vastav vallavalitsuse komisjon.
2. Komisjon hindab:
- taotleja ja taotluse vastavust, sh tegevuse eelarvet ja taotleja omaosalust selles;
- kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärkidega;
- planeeritava tegevuse atraktiivsust ja jätkusuutlikkust;
- planeeritava tegevuse või rajatise ohutust.