Lõputööd

Greete Maasikas
Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut Riigiteaduste bakalaureuseõppekava Greete Maasikas bakalaureusetöö  - MITMETASANDILISE VALITSETUSE RAKENDAMINE ROHEVALLA OMAVALITSUSMUDELI LOOMISEL LÄÄNE-HARJU VALLA NÄITEL

Mitmetasandilise valitsetuse rakendamine rohevalla omavalitsusmudeli loomisel Lääne-Harju valla näitel. G. Maasikas 2022

 

Johanna Toom

Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri teaduskond Muinsuskaitse ja konserveerimise osakond Johanna Toom Magistritöö PÄRANDI JA TURISMI SEOSED PALDISKI LINNA NÄITEL

Pärandi ja turismi seosed Paldiski linna näitel J. Toom 2024

Kaardirakendus "Avasta Paldiskit" on leitav SIIN.
Kaart on koostatud, et tutvustada Paldiski linna ajalugu ja pärandit. Kaardikihid võimaldavad tutvuda korraga ühe või mitme temaatikaga. Kihtide sisu keskendub peamiselt ehitatud pärandile, kuid pakub sissevaadet ka hävinud objektidesse ja keskkondadesse. Kaarti on soovitatav kasutada nii, et kõik kihid on aktiveeritud. Sedasi saab korraga märgata kõike huvitavat. Enamus objektide puhul on toodud vaid nende asukoht, mitmeid saadab ka sisuline kirjeldus ja fotomaterjal. Kaarti täiendatakse jooksvalt, sest Paldiski uurimine jätkub. Kaart töötab kõige paremini arvutis, telefonis võib tekkida probleeme.