Üleminek toiduabikaartidele Harju- ja Raplamaal (sh. Tallinna linnas)

22.03.23

Alates 24. aprillist 2023 piloteerib Sotsiaalministeerium Harju- ja Raplamaal uudset toiduabikaartide süsteemi koos hankevõitja Rimi Eesti Food AS'iga. Uus süsteem asendab senise riiklikult ostetud toiduabi jagamist piirkonnas. Kui senimaani on toiduabi koosnenud peaasjalikult kuivainetest, konservidest ja muudest pika säilivusajaga toodetest, siis uue süsteemiga saab inimene ise valida, milliseid toiduaineid ta toetuse eest soetada soovib.

Toiduabikaardile kantakse kvartalis 30 eurot inimese kohta. Ühe perekonna kohta väljastatakse üks toiduabikaart, millele kantakse terve leibkonna toetussumma. Toetus tuleb ära kasutada kvartali jooksul ning allesjäänud summa uude kvartalisse üle ei kandu. Toiduabikaardiga saab osta vaid toidu- ja esmatarbekaupu.

Toiduabi saajate nimekiri koostatakse toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse toetuste taotluste ja saajate alusel, kelle abivajadus on toetuse taotlemisel hinnatud. Toiduabisaajale toimetatakse vastav kaart kas läbi postiteenuse või sotsiaaltöötaja.

Lisaks Harju- ja Raplamaale on plaan üle minna toiduabikaartidele ka teistes piirkondades selle aasta jooksul. Välja on kuulutatud riigihange ka teiste maakondade katmiseks, kuhu ootame pakkumusi esitama ka üle-Eestilise kauplusvõrgustikega ettevõtteid. 

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on üleminek uuele toidukaardile samm, mis võimaldab valida perekonnal endal majapidamisse vajalikke ning eelistatud tooteid ja vähendab kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate ning Toidupanga inimeste töökoormust. „Eelmisel aastal kasvas toiduabi saajate hulk hüppeliselt ning vältimatu abi tagamiseks on toidukaartide süsteem üks viis parandada inimeste toimetulekut."

Rimi tegevjuhi Vaido Padumäe sõnul on uue süsteemi käivitamine ettevõttele põnev väljakutse. „Abivajajate aitamine koostöös Toidupangaga on alati olnud Rimile tähtis. Peatne koostöö riigiga annab meile võimaluse veel enam ühiskonda panustada, jõudes just nende inimesteni, kes enim tuge vajavad" kommenteeris Rimi tegevjuht.  

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala toimepidevuse juhi Tea Varraku sõnul on toidukaartide süsteem terves Euroopas uudne lahendus. Katsetusi üleminekuks on tehtud, aga ükski riik ei ole tervikuna toidukaartide süsteemile veel üle läinud. „Kui senimaani oleme koostöös Eesti Toidupangaga jaganud igas aastas neljal korral abivajajatele ostetud toiduabi, mille sisu on peaasjalikult koosnenud kuivainetest, konservidest ja muudest pika säilivusajaga toodetest, siis uue süsteemiga saab inimene ise valida, milliseid toiduaineid ta toetuse eest soetada soovib."

   

Kes saavad Euroopa abifondi toiduabi?

  • toimetulekutoetuse saajad
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri
  • perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste saajad.
  • varjupaigateenust (kodutute öömaja) kasutavad inimesed

 

Toiduabi saamise kriteeriumid on üle Eesti kõigile võrdsed.

Toiduabi jagamist kaasrahastatakse Euroopa Liidu ESF+ vahenditest.

 

Toimetaja: MARJU PIIRIMÄGI