Taotlus korraldatud jäätmeveo kogumismahuti ühiskasutuseks

30.07.21

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Ühismahuti on jäätmemahuti, mida kasutatakse kahelt või enamalt kinnistult jäätmete kogumiseks.

Ühismahutit on lubatud kasutada:
1) tiheasustusalal asuvatel kinnistutel, mis on teineteise lähinaabrid või mis asuvad jäätmemahutist mitte enam kui 200 m kaugusel;
2) hajaasustusalal asuvatel kinnistutel, mis asuvad jäätmemahutist mitte enam kui ühe kilomeetri kaugusel;
3) hoone-, aiandus- ja suvilaühistul (k.a garaažiühistu).

Õigusaktid:

Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskiri 

Vastutajad:

Nõunik Marika Ilves, marika.ilves@laaneharju.ee, tel. 5353 4720 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Vajalik on ID kaart või mobiil-ID ning PIN1 ja PIN2. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

Taotlus korraldatud jäätmeveo kogumismahuti ühiskasutuseks.rtf

 

Toimetaja: MARJE SUHAROV