Kuigi ametlikke avalikke randu Lääne-Harju vallas ei ole, hinnatakse populaarsemates supluskohtades regulaarselt vee terviseohutust. 

Lääne-Harju valla supluskohtadest võetud veeproovide tulemused leiab Terviseameti avalikust andmebaasist, märkides otsingusse supluskoha nime. Kõikide supluskohtade veeproovide tulemused on leitavad kui sisestate valdaja otsingusse "Lääne-Harju Vallavalitsus".

Lääne-Harju vallas võetakse proove seitsmes supluskohas:

  • Alliklepa
  • Klooga järv
  • Kloogaranna
  • Laulasmaa Spa
  • Leetse
  • Lohusalu
  • Paldiski Põhjasadam

2020. aasta andmetele tuginedes esineb Vasalemma karjääri vees naftasaadusi (0,7 mg/l). Terviseameti andmetel ei ole naftasaadustele suplemiseks kasutatavas vees Eestis piirnorme kehtestatud, samuti ei ole Maailma Terviseorganisatsiooni kohaselt kindlaid reegleid, mille järgi saaks arvutada piirväärtusi keemilistele saasteainetele suplemiseks kasutatavas vees. Vaatamata eelnevale ei saa sellises vees suplemisel välistada võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele. Eelnevast tulenevalt ei ole Vasalemma karjääri rannas suplemine soovitatav.