Sünnitoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetus on Lääne-Harju valla eelarvest makstav ühekordne rahaline toetus, mida on õigus taotleda lapsevanematel või üksikvanemal lapse sünni puhul.

Sünnitoetust makstakse kahes osas:

1) esimene osa makstakse lapse ühele vanemale tingimusel, et lapse ema on rahvastikuregistri andmetel lapse sünnihetkel valla elanik ja üks lapsevanematest on elanud vallas katkematult vähemalt kuus kuud enne lapse sündi;

2) teine osa makstakse välja pärast lapse ühe aastaseks saamist, tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanem või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud valla elanikud alates lapse sünnist kuni aastaseks saamiseni ja toetuse taotlejale on makstud sünnitoetuse esimene osa

Toetust on õigus lapse vanemal taotleda kolme kuu jooksul pärast sünnitõendi vormistamist.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas 

Vastutaja: Sotsiaaltööspetsialist Nele Trummar, nele.trummar@laaneharju.ee, tel 677 6929

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Vajalik on ID kaart või mobiil-ID ning PIN1 ja PIN2. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt või alloleva viite juures alla laadides.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide:

Sünnitoetuse avaldus.rtf