Valla sümbolid

 

Lääne-Harju valla ametlikud sümbolid on vapp ja lipp. Need kinnitas vallavolikogu 16. aprillil 2018. a, kui kehtestas Lääne-Harju valla põhimääruse. Lääne-Harju valla vapi ja lipu kavandite autor on Jarmo Jaaku.

Lääne-Harju valla vapp on sinise ja rohelisega kaldjaotatud vapikilp. Sellel paikneb hõbedane tõusev lainelõikes riba, millest ülemisel väljal on hõbedane pügalrist ning alumisel väljal hõbedane kolmeharuline okaspuutaim. Sinine värv viitab merele ning roheline valla loodusaladele. Hõbedane kaldlainetus märgib valla asukohta paepealsel looderannikul. Pügalrist on suunanäitaja ning õnne- ja kaitsemärk. Okaspuutaim osutab valla metsarikkusele.

Lääne-Harju valla põhimääruse kohaselt kasutatakse valla vapi kujutist: 

 1) volikogu, vallavalitsuse ja valla asutuste pitsatil;
 2) volikogu, vallavalitsuse ja valla ametiasutuste dokumendiplankidel;
 3) valla asutuste kodulehtedel.
 
Valla vapi kujutist võib kasutada ka:
 1) valla ametiasutuste hallatavate asutuste dokumendiplankidel või sümboolikas;
 2) valla asustust ja valla piiri tähistavatel siltidel;
 3) valla tunnustusavaldustel ja meenetel, ametlikel trükistel ja suveniiridel;
 4) ametiasutuse teadetel, kutsetel ja kaartidel;
 5) üritusi või projekte tutvustavatel reklaamidel, trükistel ja mujal, tähistamaks valla poolt vastava ürituse, isiku või projekti toetamist.
 
Lääne-Harju valla vapp .jpg-failina ja trükisobiliku .pdf-failina
 

 

Lääne-Harju valla lipp on laiformaadis normaalmõõdus (105x165 cm) vapilipp, millel on vapiga sarnane kujundus.

Lääne-Harju valla põhimääruse kohaselt võib valla lippu heisata ja kasutada igaüks, järgides põhimääruses sätestatut ja head tava.

Valla lipp heisatakse alaliselt valla ametiasutuste hoonetel või lipumastidel.
Valla lippu võib kasutada või heisata:
1) alaliselt valla ametiasutuste hallatavate asutuste hoonetel ja vallale kuuluvatel hoonetel;
2) kohalike omavalitsusüksuste ametlike delegatsioonide kohtumistel, kus osaleb Lääne-Harju vald;
3) Lääne-Harju valla avalikel üritustel, valla asutuste üritustel ja muudel üritustel, kus on esindatud Lääne-Harju vald;
4) Lääne-Harju valla territooriumil asuvatel elu-, äri- või büroohoonetel teise lipuna riigilipu kõrval riiklikel pühadel;
5) muudel juhtudel vallavalitsuse loal.
 
Koos teiste lippudega heisates paigutatakse valla lipp lipurivi tagant vaadatuna järgmiselt:
1) koos Eesti riigilipuga Eesti riigilipust vasakule;
2) koos Eesti riigilipu ja teise riigi lipuga teise riigi lipust vasakule, mis omakorda on vasakul Eesti riigilipust;
3) koos maakonnalipuga maakonnalipust vasakule;
4) koos teiste Eesti linnade ja valdade lippudega paremalt vasakule tähestikulises järjekorras.
 
Masti heisatud lipul peab jääma lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.
Lipu heiskamisel leinalipuna kinnitatakse lipu ülemisse otsa 10 cm laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad kuni lipukanga alumise servani, või heisatakse lipp poolde lipumasti.
Kasutamiskõlbmatuks muutunud lipp hävitatakse sündsal viisil.
 
Lääne-Harju valla lipp .pdf-formaadis
 
 
Lääne-Harju valla vähem ametliku sümbolina ning rohemärgisena on kasutusel logo, millel on kujutatud stiliseeritud sõnajalalehte, mis vihjab samaaegselt ka puusümbolile. Sõnajalgtaimede eellased olid taimeriigi evolutsioonis esimesed maismaataimed – fakt, mida demonstreerib eredalt nende kestvus ning võime kohaneda. Samu väärtuseid soovib oma arengusuundadega kanda ka Lääne-Harju vald. Lisaks kestvusele ja kohanemisvõimele püüab vald jätkusuutliku arengu kaudu liikuda lähemale oma sõnajalaõiele, sest sõnajalaõis tähistab mütoloogias õnne sümbolit. Just õnnelikud ja rahulolevad inimesed on valla suurim väärtus.
Valla rohemärgise autor on Jaan Rohtla.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lääne-Harju valla stiiliraamat 2022