Vaimse tervise teenusetoetus

Sotsiaalministeerium onk 2024 aastal toetanud Lääne-Harju valla esitatud vaimse tervise teenusetoetuse projekti, mille tulemusel on Lääne-harju valla elanikel kuni käesoleva aasta lõpuni võimalik saada tasuta  psühhosotsiaalset abi. Selleks on sõlmitud kokkulepped kahe teenuseosutajaga. Teenusele saamiseks tuleb ühendust võtta teenuseosutajaga.

Keila Teraapiakeskus OÜ

Keskväljak 17, Keila
Telefon: +372 56607792
E-post: info@keilatk.ee
Teenused: psühholoogiline nõustamine, pereteraapia, loovteraapia.


MTÜ Toetus 

Keskväljak 10, Keila
Telefon: +372 5300 8635

E-post: toetus@toetus.ee 
Teenused: psühholoogiline nõustamine, pereteraapia

 

Lääne-Harju valda saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikutega seotud tegevuste koordineerimine

Projekti number: 2014-2020.2.02.22-0396

Taotleja: Lääne-Harju Vallavalitsus
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2022-31.10.2023
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Lääne-Harju Vallavalitsus

‘'Lääne-Harju valda saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikutega seotud tegevuste koordineerimine.''