« Tagasi

Energiatarbimine kontrolli alla!

1980. aastast alates on energia tarbimine maailmas kasvanud 45% ning 2030. aastaks prognoositakse selle kasvu isegi 70%. Ka kontoris aset leidvad tegevused on suured energiatarbijad – kuni 70% kontori energiatarbest kulub valgustusele, küttele ja soojale veele.

Eelnevast tulenevalt oleme alates 2021. aasta septembrikuust regulaarselt kaardistanud kontori energiatarbimist järgnevate liikide lõikes:

  • Elekter;
  • küte;
  • vesi (külm ja soe).

Meie kontori puhul on arvestuse pidamine olnud küllaltki väljakutsuv, sest oleme osa suuremast büroohoonest ning seetõttu puudus meil alguses võimalus mõõta vaid meie töötajate poolt kasutatavat energiat. Eelneva tõttu ei ole meil võimalik ise valida ka elektripaketti. Kuna Eestis toodetakse siiski veel suur osa energiast taastumatutest loodusvarudest (näiteks põlevkivist), siis otsustasime kontori jalajälje vähendamiseks kompenseerida 2019. aastal tarbitud elektrienergia. See tähendab, et taotlesime rohesertifikaadi, mis kinnitab, et meie eelmise aasta tarbimise ulatuses on võrku suunatud päritolutunnistusega taastuvelektrit (meie puhul Portugalist pärit hüdroelektrit).

Töötajate teadlikkuse tõstmiseks ja käitumisharjumuste muutmiseks oleme kontori seintele lisanud kleebised – „Lahkudes kustuta tuled" (lülitite juurde), „Saada mind puhkama" (õhksoojuspumpade juurde). Lisaks koostasime elektrienergia kokkuhoiu meelespea:

Käitumisharjumuste juurutamiseks korraldasime maikuus ka tiibade vahelise elektri kokkuhoiu võistluse.

Uuri lisaks!
Energiasäästu nipid
Energiasääst kodus