Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Puurkaevu kavandamine algab puurkaevu asukoha kooskõlastamisest. Vastav taotlus esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse üksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 10 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Ehitusseadustik

Vastutaja:

Kerli Lambing kerli.lambing@laaneharju.ee, tel. 5919 9774

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Vajalik on ID kaart või mobiil-ID ning PIN1 ja PIN2.

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketid on leitavad SIIT või  Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada allkirjastatud avaldus

Viide:

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus