Vaimse tervise teenusetoetus

Lääne-Harju valla elanikele tasuta psühhosotsiaalne abi

Sotsiaalministeerium on toetanud Lääne-Harju valla esitatud vaimse tervise teenusetoetuse projekti, mille tulemusel on Lääne-Harju valla elanikel kuni 2022 aasta lõpuni võimalik saada tasuta  psühhosotsiaalset abi. Teenusele saamiseks tuleb ühendust võtta teenuseosutajaga.

Keila Teraapiakeskus OÜ
Telefon: +372 56607792
E-post: info@keilatk.ee
Teenused: psühholoogiline nõustamine, pereteraapia, loovteraapia.
Nõustamisele registreerimisel küsitakse isikuandmeid.

 

Lääne-Harju valda saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikutega seotud tegevuste koordineerimine

Projekti number: 2014-2020.2.02.22-0396

Taotleja: Lääne-Harju Vallavalitsus
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2022-31.10.2023
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Lääne-Harju Vallavalitsus

‘'Lääne-Harju valda saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikutega seotud tegevuste koordineerimine.''