Lääne-Harju valla koosseisu kuulub kaks saart: Väike-Pakri ja Suur-Pakri. Väike-Pakri saar on kantud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud väikesaarte nimistusse. Püsiasustusega väikesaareks loetakse alla 100 km² suurust saart, kus elab vähemalt viis elanikku. Väike-Pakri püsielanikkond on viimastel aastatel olnud 9–12 inimest.  
Püsiasustusega väikesaarte seadus näeb ette omavalitsuskorralduse erisused. Nimelt moodustavad saareelanikud üldkogu, mille pädevuses on kooskõlastuse andmine väikesaare arengukavale, üldplaneeringule, maakasutuse üldistele põhimõtetele, transpordiühenduse arendamisele mandri või lähima suursaarega, üldkogu reglemendile ja saarevanema valimise korrale, samuti teistele saarvalla või saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksuse põhimääruses sätestatud küsimustele. 
Väike-Pakri ja Suur-Pakri saari ühendab ühine üldkogu, kuna ajalooliselt ja geograafiliselt on tegemist ühtse kogukonnaga ning saarte arengut tuleb vaadelda ühises koostöös.
 
12. aprillil 2019. a toimunud Pakri saarte II üldkogu protokolliga saab tutvuda siin.
Pakri saarte saarevanem on Kerstin Allvee.