LÄÄNE-HARJU ÕPILASMALEV 2024 (L-HÕM 2024)

 

MALEVA INFO:
Malevasse registreeruda saab SIIN 

MALEVASSE REGISTREERIMINE TOIMUB: 24.04.2024 - 26.05.2024


MIS ON ÕPILASMALEV?

Õpilasmalev on suvelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid spordi- ning kultuuritegevusi. Töötamine on malevanoorele tasustatud ja vaba aja tegevuste eesmärgiks on ühtse meeskonna loomine.

L-H ÕM 2024 on mõeldud 13 – 18 (19 kui õpib koolis) aastastele Lääne-Harju sissekirjutusega noortele.

Mujalt Eestist pärit noored leiavad oma kodukoha õpilasmaleva kohta infot kohalikust omavalitsusest.

TEHTAVAD TÖÖD: heakorratööd Lääne-Harju valla territooriumil

TÖÖTASU arvestatakse miinimum tunnipalga alusel (4,86 eurot tunnis (bruto))

OHUTUSE TAGAMINE: esmaabi vahendid igal rühmajuhil; T-särkide maleva sümboolikaga (korraldajate poolt), nokamütside (korraldajate poolt), töökinnaste (korraldajate poolt), vajadusel ka kummikute kandmise kohustus; lapsevanemal tuleb arvestada lapse tööle lubamisel puukentsefaliidi ohuga.

3 PUNKTI, MILLELE ENNE MALEVASSE KANDIDEERIMIST MÕELDA:

  1. Rühma koht ja toimumisaeg - mõtle läbi, kas sul on malevarühma toimumise aeg täies ulatuses vaba. Enne rühma minemist sõlmitakse sinuga tähtajaline tööleping. Oma allkirjaga garanteerid tööandjale, et oled kogu lepingus märgitud aja malevas olemas. Juhul kui sa leiad, et rühma ajavahemikku jääb ka kooli lõpetamine, reis, kontsert või mõni muu sündmus, kuhu minna plaanid, siis vali registreerimiseks mõni muu rühm!
  2. Töö - malev koosneb kahest osast - töö ja vaba aeg, üks ei saa olla teiseta. Kas oled valmis viiel päeval nädalas 4 tundi tööd tegema? 
    Vabaaja tegevused –  peale tööpäeva toimuvad kõikides rühmades igapäevaselt mitmekülgsed ühistegevused, mida korraldavad rühmajuhid. Kehtib reegel - enne töö, siis lõbu.
  3. Kodukord ja lapsevanema infokiri – Malevlane ja lapsevanem peavad olema tutvunud L-H ÕM kodukorra ning infokirjaga.

Kui sa leiad, et kõik eelnev sulle sobib - tere tulemast õpilasmalevasse!

Paldiski rühm:
I vahetus 17.06.2024 - 21.06.2024, kokku 5 tööpäeva, malevlaste arv: 15

II vahetus 01.07.2024 - 05.07.2024, kokku 5 tööpäeva, malevlaste arv: 15

III vahetus 15.07.2024 - 19.07.2024, kokku 5 tööpäeva, malevlaste arv: 15

Rummu rühm:

17.06.2024 - 21.06.2024, kokku 5 tööpäeva, malevlaste arv: 10

Klooga rühm:

01.07.2024 - 05.07.2024, kokku 5 tööpäeva, malevlaste arv: 15

Padise rühm:

08.07.2024 - 12.07.2024, kokku 5 tööpäeva, malevlaste arv: 15

Laulasmaa rühm:

15.07.2024 - 19.07.2024, kokku 5 tööpäeva, malevlaste arv: 15

KANDIDEERIMISE MEELESPEA

  • Kandideerimine L-H ÕM (korraldab Lääne-Harju Huvikeskus) malevarühmadesse toimub läbi veebikeskkonnas paikneva registreerimissüsteemi ning töövestluse alusel.
  • Registreerimisankeedis tuleb täita kõik väljad ning vastused peavad olema informatiivsed. Põhjalikult täidetud ankeet on rühma pääsemise eelduseks. Poolikud ja mitteinformatiivsed ankeedid võidakse kustutada.
  • Peale ankeedi täitmist võtab rühmajuht ühendust kandideerijaga ja kutsub teda töövestlusele.
  • Vajalikud andmed ankeedi täitmiseks: nimi, isikukood, aadress, telefon, e-mail, lapsevanema telefon ja e-mail, kool, pangakonto nr, kuhu malevlase palk kantakse, pangakonto omanik, särgi suurus, huvialad;

Kõigi rühma pääsenutega võtab rühmajuht nelja nädala jooksul telefoni või e-posti teel ühendust. Kui hiljem siiski vabaneb rühmades kohti, võetakse Sinuga telefoni teel ühendust.

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis asendusi jt. muudatusi sõltuvalt ilmast ja muust meist mitteolenevatest põhjustest.

INFO: laaneharjuhuvikeskus@gmail.com

DOKMENDID:

Lääne-Harju Õpilasmaleva kodukord

Lääne-Harju Õpilasmaleva ohutusnõuded

Lääne-Harju Õpilasmaleva isikuandmete töötlemise põhimõtted

Lääne-Harju Õpilasmaleva riskianalüüs

Malevasse registreeruda saab SIIN 
 

Lääne-Harju Huvikeskus

Lääne-Harju Õpilasmaleva korraldaja