Mittetulundustegevuse toetus

Mittetulundustegevuse toetuste taotlemist, määramist ning kasutamist reguleerib vallavolikogu määrus "Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse toetamise kord".  
 
Mittetulundustegevuse toetuse saamiseks saab taotlusi esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla iseteeninduses.