Matusetoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetus on ühekordne rahaline toetus, mida makstakse rahvastikuregistri andmetel registreeritud Lääne-Harju valla kodaniku surma korral matuse korraldajale.

Toetuse väljamaksmine toimub võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul pärast vastava taotluse esitamist.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Nele Trummar, nele.trummar@laaneharju.ee, tel. 677 6929

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Vajalik on ID kaart või mobiil-ID ning PIN1 ja PIN2.

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab Lääne-Harju vallavalitsusest kohapealt või allpool oleva viite juurest alla laadides.  

Vajaminevad
dokumendid:

 

Viide:

Matusetoetuse taotluse vorm.rtf