Lääne-Harju Valla Valimiskomisjon registreeris valituks osutunud Lääne-Harju Vallavolikogu liikmed, asendusliikmed ning lisamandaatide jaotuse

Otsused on leitavad siit

 
Lääne-Harju Vallavolikogu liikmeteks registreeriti
1. Jaanus Saat
2. Katrin Glaase
3. Külli Tammur
4. Olga Kugal
5. Eda Arusoo
6. Jelena Razdorskaja
7. Viktoria Visbek
8. Tanel Lambing
9. Madis Vaikmaa
10. Nikolai Pitšugov
11. Kadri Kurm
12. Simo Veskioja
13. Mart Arrak
14. Erki Ruben
15. Jüri Alter
16. Reigo Krutto
17. Eduard Hmeljov
18. Juhan Idnurm
19. Kuldar Vassiljev
20. Ena Soodla
21. Valentina Pivovarova
 
 

KOV volikogu valimised 2021


Käes on kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal, mis kestab 11. oktoobrist 17. oktoobrini (kaasa arvatud).

Kohaliku omavalitsuse volikogu valitakse neljaks aastaks. 

Lääne-Harju vallas kandideerib 81 inimest. Kandidaatide koondnimekirjaga saab tutvuda siin

Vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsusele nr 52Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine" on Lääne-Harju Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21 ja valimised toimuvad ühes ringkonnas, mille piiriks on Lääne-Harju valla haldusterritoorium. 

Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.
 
Lääne-Harju vallas on viis valimisjaoskonda ning kuna meie vallas on vaid üks valimisringkond, siis saavad kõik meie valla valijad hääletada ükskõik millises valimisruumis. 

Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.08.2021 määrusega nr 21 "Valimisjaoskondade moodustamine" moodustati 5 valimisjaoskonda ja määrati nende numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad.

Jaoskond 1 (Paldiski)
E 11.10.2021 –P 17.10.2021 Paldiski Raamatukogu – avatud E-L 12.00-20.00 ja P 09.00-20.00
Jaoskond 2 (Padise)
R 15.10.2021 – Harju-Risti Raamatukogu – avatud 12.00 – 20.00
L 16.10.2021 – P 17.10.2021 – Padise endises vallamajas - avatud L 12.00-20.00 ja P 09.00-20.00
Jaoskond 3 (Vasalemma)
R 15.10.2021 – Ämari spordisaal (endine Ämari Põhikool) – avatud 12.00 – 20.00;
L 16.10.2021 – Rummu spordisaal – avatud 12.00 – 20.00;
P 17.10.2021 – Vasalemma seltsimaja – avatud 09.00 – 20.00
Jaoskond 4 (Laulasmaa)
R 15.10.2021 – Lehola kool - avatud 12.00 – 20.00;
L 16.10.2021 – P 17.10.2021 – Laulasmaa kooli spordihoone - avatud L 12.00-20.00 ja P 09.00-20.00   
Jaoskond 5 (Klooga)
R 15.10.2021 –P 17.10.2021 Klooga maja (endine noorte- ja kultuurikeskus)  – avatud R-L 12.00-20.00 ja P 09.00-20.00
 
  • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
  • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
  • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
  • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. 
  • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.
 

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

18. oktoobril 2021 kell 10.00 toimub valla valimiskomisjoni poolt Lääne-Harju Vallavalitsuse volikogu saalis, asukohaga Rae tn 38, Paldiski linn, valimistel antud häälte teistkordne ülelugemine.

Alates 2021. aastast võetakse Eestis kasutusele elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.  Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri allkirjalehele.

Alates 2021. aastast ei saadeta enam ka valijakaarte. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas.

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud. Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, püsivalt elavad välisriigi kodanikud, püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
 
Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval. Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.
 
E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.
 
Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.