29.01.19
Räägi kaasa oma koduvalla tegemistes
2018. aastal alustasid kooskäimist Lääne-Harju valla erinevate kogukondade esindajad. Kokku saadi kord kuus valla erinevates kohtades. Arutleti, vaieldi, tehti ettepanekuid ja mõeldi koos meie valla tulevikule. Oli edukas ja tore aasta.
2019. a alguseks tekkis vajadus kogukonnakomisjoni töö muuta ametlikumaks. Komisjonis saab olema 13-19 liiget (liikmete arv oleneb huvi suurusest). Oluline on, et kõik valla piirkonnad oleksid esindatud. Komisjoni senise tegevuse kohta saad lugeda koosolekute protokollidest, mis on leitavad siit.
Kogukonnakomisjoni liige annab olulise panuse valla elu kujundamisse. Kogukonnakomisjoni koosolekud toimuvad kord kuus. Arutatakse päevakajaliste teemade üle ning tehakse ettepanekuid vallavalitsuse menetluses olevatele määrustele, kordadele jms.
Kui oled huvitatud osalemast kogukonnakomisjoni töös, siis anna sellest teada meie listi anneli.laane@laaneharju.ee hiljemalt 14.02.2019. Kirjuta oma ees- ja perekonnanimi ning piirkond, mida esindad. Hea oleks, kui arutaksid kogukonnakomisjoniga liitumise soovi läbi ka oma kogukonnas (MTÜ, külaselts vms) ning nemad on sinu kandidatuuri heaks kiitnud.
Kui kandidaadid on välja valitud, siis põnev ja vabatahtlik töö kogukonnakomisjonis saab alata.
Lisainfot jagab Anneli Lääne anneli.laane@laaneharju.ee
20.11.18
Ohtu külakogukond annab juba aastaid välja oma ajalehte. Ohtulehe värskeima numbriga saab tutvuda siin