Kodukompostrite taotluste esitamine on lõppenud.

Kodukompostri taotlemine 2022

Toimingu üldandmed
Kirjeldus:

Projekti "Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas" elluviimiseks ja jäätmete liigiti kogumise tõhustamiseks soetatud biolagunevate jäätmete kodukompostrite ja biojäätmete kogumismahutite taotlemise, ostmise ja kasutusse andmise korraldamine.

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest ja projekt viiakse ellu läbi heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega.

Taotleda saab:

Ühe kodukompostri üksikelamu, kaksik- ja ridaelamu ühe korteri kohta või kinnistule, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga aastaringselt ja kus vähemalt ühe isiku elukoht on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vald.

 
 

Kestvus:

Taotluste esitamine algab 18.07.2022
Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse kodukompostrite (280 tk) hulga ammendumisel, millest teavitatakse Lääne-Harju valla kodulehel.
Õigusaktid:
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkt 3;
Lääne-Harju Vallavalitsuse 14.06.2022 korraldus nr 595 „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas" (täpsustatud 12.07.2022 korraldusega nr 726)
Vastutaja:
Nõunik Marika Ilves, marika.ilves@laaneharju.ee, tel 5353 4720

 

Taotlemine toimub elektrooniliselt Lääne-Harju valla iseteeninduse kaudu alates 18.07.2022! Sisselogimiseks on vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID!