Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlasega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel http://www.envir.ee/et/radoon
 
Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2018-2017 eesmärgiks on kiirguskaitse korraldamine, et tagada Eestis optimaalne kiirgusohutus, kiirguskaitse toimimine ja areng. Arengukava ja selle lisadega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kiirgus/kiirgusohutuse-riiklik-arengukava-2018-2027