Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlasega on võimalik tutvuda aadressil http://www.envir.ee/et/radoon
 
 
Veterinaar- ja toiduamet teavitab, et 2018. aastal on registreeritud Euroopas kõrge patogeensusega lindude grippi kodulindudel Rootsis, Itaalias, Hollandis, Saksamaal ja Bulgaarias. Metslindudel Taanis, Saksamaal, Hollandis, Rootsis, Soomes, Slovakkias, Suurbritannias ja Iirimaal.
Erinevalt eelmisest aastast ei ole praeguse ohuprognoosi järgi plaanis rakendada kodulindude väljaspidamisele piiranguid.
Veterinaar- ja Toiduameti koostanud infokirja lindude gripi leviku ja selle tõkestamise kohta.