Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlasega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel http://www.envir.ee/et/radoon
 
Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2018-2017 eesmärgiks on kiirguskaitse korraldamine, et tagada Eestis optimaalne kiirgusohutus, kiirguskaitse toimimine ja areng. Arengukava ja selle lisadega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kiirgus/kiirgusohutuse-riiklik-arengukava-2018-2027
 
Veterinaar- ja toiduamet teavitab, et 2018. aastal on registreeritud Euroopas kõrge patogeensusega lindude grippi kodulindudel Rootsis, Itaalias, Hollandis, Saksamaal ja Bulgaarias. Metslindudel Taanis, Saksamaal, Hollandis, Rootsis, Soomes, Slovakkias, Suurbritannias ja Iirimaal.
Erinevalt eelmisest aastast ei ole praeguse ohuprognoosi järgi plaanis rakendada kodulindude väljaspidamisele piiranguid.
Veterinaar- ja Toiduameti koostanud infokirja lindude gripi leviku ja selle tõkestamise kohta.