Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse rahuldamiseni. Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaload on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemist

Loa taotleja nimi

Kavandatud tegevus

Tegevuse asukoht

Viide taotlusele

Aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood 10111516) Geoloogilise uuringuloa taotlus Kõmmaste II uuringuruumis
Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Kõmmaste külas riigile kuuluvatel kinnistutel Vihterpalu metskond 171 (katastritunnus:
56201:003:0766) ja Vihterpalu metskond 172 (katastritunnus: 56201:003:0872)

Loa taotlus on kättesaadav SIIT

Aktsiaselts Tariston (registrikood 10887843) Aarnamäe liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa nr HARM-120 muutmise taotlus (keskkonnaloa pikendamine, korrastamissuuna osaline muutmine ja jäätmete käitlemine) Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keelva küla Aarnamäe I (katastritunnus 29501:007:1311), Aarnamäe II (katastritunnus 29501:007:1312), Aarnamäe III (katastritunnus 29501:007:1313), Sõeru I (43101:001:1681). Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
RAKSE OÜ (registrikood 14771959) Keskkonnaloa nr KL-508571 muutmise taotlus ehk uute jäätmeliikide lisamine ja jäätmete ladustamise aja pikendamine. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Tallinna mnt 31 (katastritunnus 58001:006:0030) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT.
Rannahoolduse  OÜ  (registrikood  12888893) Tähtajatu keskkonnaloa taotlus jäätmete käitlemiseks. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik, Haapsalu mnt 7a (katastritunnus 86801:001:084)  Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT.
Pakrineeme Sadama OÜ (registrikood 11162912) Keskkonnaloa nr L.VV/328331  muutmise taotlus (keskkonnaloa lõppemise tähtaja muutmine) Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Pakrineeme  (katastritunnus 58001:003:0271) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT.
Eesti Kalatootjate Keskühistu (registrikood 1293974) Keskkonnakompleksloa KKL-5004 muutmise taotlus (täiendatakse käitise parima võimaliku tehnika, tootmisprotsessis kasutatavad ohtlike ained sisaldavaid abimaterjalide ja välisõhu saastamist käsitlevaid andmeid. Muudetakse veekasutus ja veeheidet käsitlevaid andmeid) Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn Kadaka tee 10 (katastritunnus 43101:001:0595) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT