Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse rahuldamiseni. Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaload on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemist

Loa taotleja nimi

Kavandatud tegevus

Tegevuse asukoht

Viide taotlusele

Aktsiaselts KIIRKANDUR
(registrikood 10111516)
Geoloogilise uuringuloa taotlus Kõmmaste II uuringuruumis
Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Kõmmaste külas riigile kuuluvatel kinnistutel Vihterpalu metskond 171 (katastritunnus:
56201:003:0766) ja Vihterpalu metskond 172 (katastritunnus: 56201:003:0872)

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT

Nordkalk AS
(registrikood 10656606)
Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr  KMIN-032 muutmise taotlus
 
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lemmaru küla, Vasalemma karjäär (katastritunnus 86801:001:0062) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
Osaühing Eesti Killustik (registrikood
10126848)
Geoloogilise uuringuloa taotlus Paldiski uuringuruumis
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Tõnise (katastritunnus 58001:001:0267) ja Tõnise juurdelõige (katastritunnus 43101:001:1293)

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT

Osaühing Plastic Road (registrikood 14731479) Loa taotlemine plastjäätmete ringlussevõtuks 
Harju maakond, Lääne-
Harju vald, Paldiski linn, Tallinna mnt 31 (katastritunnus 58001:006:0030)
Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362) Geoloogilise uuringuloa taotlus Paldiski III uuringuruumis Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Tallinna mnt 46 (katastritunnus 43101:001:0069) ja Põllküla, Keila metskond 341 (katastritunnus 29501:001:0523) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
Aktsiaselts KIIRKANDUR
(registrikood 10111516)
Tähtajaline keskkonnaluba veekogu rajamiseks Harju maakond, Lääne-Harju vald, Audevälja küla, Tiigipera (katastritunnus 56202:002:0524) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
Paldiski Sadamate AS (registrikood 10425338) Keskkonnaloa nr L.VV/331075 muutmine (kaide rajamisel teostatavad tööd: süvendamine, tahkete ainete paigutamine veekogu põhja, süvenduspinnase kaadamine Paldiski kaadamisalale) Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Peetri tn 11 (katastritunnus 58001:002:0060) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
Teras Invest OÜ (registrikood 16596348) Geoloogilise uuringuloa taotlus Karjaküla III uuringuruumis Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tõmmiku küla, Aru-Juhani (katastritunnus 29501:007:0623) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT