Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse rahuldamiseni. Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaload on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemist

Loa taotleja nimi

Kavandatud tegevus

Tegevuse asukoht

Viide taotlusele

Aktsiaselts KIIRKANDUR
(registrikood 10111516)
Geoloogilise uuringuloa taotlus Kõmmaste II uuringuruumis
Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Kõmmaste külas riigile kuuluvatel kinnistutel Vihterpalu metskond 171 (katastritunnus:
56201:003:0766) ja Vihterpalu metskond 172 (katastritunnus: 56201:003:0872)

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT

Päidre Põllud OÜ  (registrikood  1034009) Geoloogilise uuringuloa  taotlus Vasalemma III uuringuruumis Harju maakond, Lääne-Harju  vald, Ohtu küla, Sarapiku (katastritunnus 29501:011:0066) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
Nordkalk AS
(registrikood 10656606)
Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr  KMIN-032 muutmise taotlus
032
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lemmaru küla, Vasalemma karjäär (katastritunnus 86801:001:0062) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
KMG OÜ
(registrikood 16196755)
Audevälja II karjääri keskkonnaloa nr HARM-103 muutmise taotlus Harju maakond, Lääne-Harju vald, Audevälja küla, Söödi  (katastritunnus  56202:002:0091)  ja  Kännuvalli  (katastritunnus
56202:002:0078)
Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362) Geolooglise uuringuloa taotlus Rummu uuringuruumis Harju maakond, Lääne-Harju vald, Rummu alevik, Keila metskond 69 (katastritunnus 86801:001:0442) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362) Geoloogilise uuringuloa taotlus Paldiski II uuringuruumis Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Kubja (katastritunnus 58001:001:0269) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
Osaühing Eesti Killustik (registrikood
10126848)
Geoloogilise uuringuloa taotlus Paldiski uuringuruumis
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Tõnise (katastritunnus 58001:001:0267) ja Tõnise juurdelõige (katastritunnus 43101:001:1293)

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT

Osaühing Plastic Road (registrikood 14731479) Loa taotlemine plastjäätmete ringlussevõtuks 
Harju maakond, Lääne-
Harju vald, Paldiski linn, Tallinna mnt 31 (katastritunnus 58001:006:0030)
Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT