Katastriüksuse jagamise avaldus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Avaldus esitatakse kinnisasja omaniku soovil jagada tema omandis olevat katastriüksust kaheks või enamaks reaalosaks.

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Maakorraldusseadus

Maakatastriseadus

Vastutaja:

Erkki Pratka, erkki.pratka@laaneharju.ee, 6087882 – Padise piirkond

Elmar Luha, elmar.luha@laaneharju.ee, 6790614 – Paldiski ja Vasalemma piirkond

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada (ID-KAARDIGA). 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Taotluse saab täita e-vormina või vabas vormis paberkandjal

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada avaldus ja asendiplaan

Viide: