Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 46. istung toimub teisipäeval, 25. mail 2021 kell 17.00 elektrooniliselt

1. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 "Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine" I lugemine, eelnõu 1-4/49
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
2. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, I lugemine, eelnõu 1-4/50
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
3. Välireklaami paigaldamise eeskiri, eelnõu 1-4/51
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
4. Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimäärus, I lugemine, eelnõu 1-4/52
Ettekandja: haridus-, kultuuri ja noorsootöö osakonna juhtaja kohusetäitja Liivi Siim
5. Vaide tagastamine, eelnõu 1-4/53
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
6. Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2020 otsuse nr 61 "Korteriomandi võõrandamine" muutmine, eelnõu 1-4/54
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
7. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine, eelnõu 1-4/55 
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
8. Vallavara omandamine, eelnõu 1-4/56
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
9. Vallavara  otsustuskorras võõrandamine ja vallavara omandamine, eelnõu 1-4/57
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
10. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine, eelnõu 1-4/58
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
11. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
 
Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".