Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu II koosseisu 17. istung toimub teisipäeval, 29. novembril 2022 algusega kell 17.00 Paldiskis, vallamajas

1. Lääne-Harju valla 2022. aasta 3. lisaeelarve, I lugemine, eelnõu 1-4/107

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja finantsjuht Riina Karm

2. Lääne-Harju Vallavolikogu 24.11.2020 määruse nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas" muutmine, eelnõu 1-4/105

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert

3. Lääne-Harju Vallavolikogu 22.12.2020 otsuse nr 89 „Sotsiaaltoetuste piirmäärad" muutmine, eelnõu 1-4/106

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert

4. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis, eelnõu 1-4/109

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

5. Vallavara otsustuskorras võõrandamine, eelnõu 1-4/112

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

6. Korteriomandite võõrandamine enampakkumisel, eelnõu 1-4/108

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks, eelnõu 1-4/111

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Arvamuse andmine Pallase uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele,

eelnõu 1-4/104

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

9. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine, eelnõu 1-4/113

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Detailplaneeringu ala muutmine, eelnõu 1-4/110

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

11.1. Informatsioon Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalikust väljapanekust

11.2. Informatsioon üldplaneeringu menetlemise hetkeseisust

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".