Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu II koosseisu viies istung toimub teisipäeval, 14. detsembril 2021 algusega kell 17.00 Lääne-Harju Vallavalitsuses, Paldiski linn, Rae tn 38 II korrusel vallavolikogu saalis.
1. Lääne-Harju valla 2022. aasta eelarve I lugemine, eelnõu nr 1-4/125
Ettekandja: Jaanus Saat, vallavanem; kaasettekandja: Riina Karm, finantsjuht
2. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis, eelnõu nr 1-4/128
Ettekandja: Jaanus Saat, vallavanem      
3. Lääne-Harju valla erateedel lumetõrje teostamise kord, eelnõu nr 1-4/127
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
4. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.04.2018 otsuse nr 68 „Vee-ettevõtja määramine" muutmine, eelnõu nr 1-4/124 
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
5. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 „Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine" muutmine, eelnõu nr 1-4/121
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
6. Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine" muutmine, eelnõu nr 1-4/122
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
7. Vasalemma Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine" muutmine, eelnõu nr 1-4/123
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
8. Nõusoleku andmine mahtuniversaali kasutusrendile võtmiseks, eelnõu nr 1-4/126
Ettekandja: Jaanus Saat, vallavanem
9. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
 
Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi". NB! Eelnõu 1-4/127 asub dokumendiregistris eelnõude rubriigis 2. leheküljel