NB! Karjaküla jäätmejaam on ajutiselt suletud. Kuni  1. oktoobrini saavad Lääne-Harju valla elanikud ohtlikke jäätmeid ja elektroonikajäätmeid tasuta ära anda Keila linna jäätmete kogumispunktis Tehase tn. 5.
 
Tasuta saab ära anda järgmisi jäätmeliike: 
- paber ja kartong, plastid, metallid, klaas, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, puit, tekstiil;
- ohtlikud jäätmed (ravimid, akud, õlifiltrid, põllumajanduskemikaalid ja väetised, ohtlikke jäätmeid sisaldavad pesuained, kraadiklaasid, vanaõlid, pestitsiidid, ohtlike ainetega saastunud pakendid, - lahustid, värvid ja liimid, õlifiltrid); 
- sõiduauto rehvid (4 tk korraga);
- elektroonikaromud (külmkapid, raadiod, telerid, arvutid/monitorid jms).
 
NB! Sissekirjutuse kontrollimiseks tuleb jäätmejaama operaatorile esitada isikut tõendav dokument.
 
Tasuliste jäätmete (ehitusjäätmed, asbesti sisaldavad ehitusjäätmed, suurjäätmed) äraandmisel kehtib jäätmete kogumispunkti haldaja Makrokapital OÜ poolt kehtestatud hinnakiri.
 
Keila linna jäätmete kogumispunkt on avatud: 
T, N, R 12.00–18.00; L 10.00–16.00
Kontakt: OÜ Makrokapital, tel 5019685
Lisainfot loe siit
 

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmeid saab vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale ära anda järgmistes kohtades:

Karjaküla Jäätmejaam 

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 

ATI Grupp OÜ (ehitusjäätmed) 

 

Pakendijäätmed ja vanapaber

Pakendikonteinerite asukohad on leitavad:

MTÜ Eesti Pakendiringlus

ETO

TVO 

 

Ohtlikud jäätmed, elektroonikajäätmed ja vanarehvid

Ohtlikud jäätmed, mis oma omaduste tõttu kujutavad ohtu inimese tervisele, varale või keskkonnale. Näiteks on ohtlikud jäätmed akumulaatorid, mitmesugused õlijäätmed, elavhõbedalambid, värvide, lakkide ja lahustite jäägid, vanad ravimid, taimekaitsevahendid, kraadiklaasid jms. 

Ohtlikke jäätmeid (v.a asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale) ja elektroonikajäätmeid võetakse valla elanikelt TASUTA vastu: 

Karjaküla Jäätmejaamas T, N, L 10.00-18.00

Paldiskis Peetri tn 4 kinnistul asuvas elektroonikajäätmete konteineris (avatud kokkuleppel, tel 639 1400)

Vasalemmas Ranna tee 8 teisipäeviti kell 15.00-18.00 ja iga kuu esimesel laupäeval kell 9.00-12.00

 

Asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale, sh eterniiti, võetakse hinnakirja alusel vastu:
Keila linna jäätmejaamas asukohaga Tehase tn 5, Keila
T, N, R kl 12-18; L kl 10-16
Kontakt: OÜ Makrokapital, tel. 5019685

 

Vanarehve võeakse tasuta vastu:
Kuusakoski Paldiski teenindusplatsil E-R kl 10-17
Keila Rehvikeskuses E-R kl 10-18; L kl 10-15
Keila linna jäätmejaamas T, N, R 12-18; L 10-16

Suurjäätmete (eelkõige vanamööbli) äravedu teostatakse korraldatud olmejäätmete veoga liitunud klientidele. Teenust pakub vastava piirkonna jäätmevedaja.

 

Ehitusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjätmete äraviimiseks on vajalik tellida vastavat jäätmeluba omavalt vedajalt eraldi kogumismahuti ja selle äravedu.
Infot ehitusjäätmeid käidelda (sh vedada) võivate ettevõtete kohta leiab Keskkonnaameti e-teenuste portaalist

 

Kasutatud riideid, jaatseid ja tekstiilitooteid saab viia:
Keila Selveri kogumiskonteinerisse Piiri tn 12
Kauplusse Sõbralt Sõbrale Keilas Ohtu tee 2, T-R kl 10-18; L kl 10-14

Kodus tekkinud jäätmete sorteerimisjuhend

Jäätmetest ja jäätmekäitlusest võib lugeda lisa Keskkonnaministeeriumi leheküljel

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus

Kinnistu mittekasutamise kinnitus

Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise jäätmeõiend