Hajaasustuse programm 2018

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Taotlejateks on füüsilised isikud.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat teavet Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleheküljelt
 
 
Hajaasustuse programmi 2019. aasta tingimuslikult toetatud taotlused:
 
Meelis Tapper, projekt „Kobru külas Männiku kinnistule veefiltri paigaldamine", toetuse suurus 667,31 eurot.
Ailar Tähe, projekt „Kõmmaste külas Männi kinnistule biopuhasti paigaldamine", toetuse suurus 4136,58 eurot.
Veiko Asumägi, projekt „Meremõisa külas Meedre kinnistule puurkaevu rajamine", toetuse suurus 3202,60 eurot.
Janno Randrüüt, projekt „Maeru külas Allika kinnistule biopuhasti paigaldamine", toetuse suurus 5333,80 eurot.
Andrus Rõõmussaar, projekt „Lemmaru külas Käspre kinnistule biopuhasti paigaldamine", toetuse suurus 4912,44 eurot.
Karin Klement, projekt „Tuulna külas Vana-Kulbi kinnistule biopuhasti paigaldamine", toetuse suurus 3682,32 eurot.
Hillar Pärna, projekt „Niitvälja külas Sassikaare tee 7 kinnistule veetorustiku rajamine", toetuse suurus 2166,78 eurot.
Tiina Kaljuste, projekt „Illurma külas Kivinuka kinnistule biopuhasti paigaldamine", toetuse suurus 5933,52 eurot.
Kristel Tsuker, projekt „Põllkülas Vana-Põllküla tee 6 kinnistule biopuhasti paigaldamine", toetuse suurus 4176,78 eurot.
 
 
Hajaasustuse programmi 2018. aasta tingimuslikult toetatud taotlused
 
1. Katrin Rehepapp ja kaastaotlejad Maria Rohtaas ja Kristi Kalamets, projekt „Ridaelamu kinnistule Pae külas biopuhasti rajamine". Toetus 12 345,42 eurot.
2. Alla Hiie, projekt „Tammiotsa kinnistule Maeru külas puurkaevu rajamine". Toetus 3040 eurot.
3. Viia Viru, projekt „Tamse kinnistule Vihterpalu külas puurkaevu rajamine". Toetus 2988 eurot.
4. Annika Aver, projekt „Pälli kinnistule Padise külas biopuhasti rajamine". Toetus 3859,20 eurot.
5. Hillar Hanni, projekt „Kuusiku kinnistule Lehola külas biopuhasti rajamine". Toetus 5671,15 eurot.
6. Sirje Viisitamm, projekt „Lõuka kinnistule Nahkjala külas biopuhasti rajamine". Toetus 5025 eurot.
7. Margit Paulin, projekt „Uuesoo kinnistule Keibu külas biopuhasti rajamine". Toetus 3429,06 eurot.
8. Pille Joala, projekt „Toome kinnistule Kõmmaste külas biopuhasti rajamine". Toetus 3642,17 eurot.