Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

Lääne-Harju vallas avaliku ürituse korraldamist ja selleks loa taotlemist reguleerib vallavolikogu määrus "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".  

Avaliku ürituse loa taotlust ja ürituse turvaplaani saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla iseteeninduses

 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti soovitusi avalikel üritustel kasutatavate seadmete ja paigaldiste kohta loe siit.  
Avalikel üritustel alkoholi ja tubakatoodete müümist ja tarbimist puudutavate nõuete ja piirangute kohta leiab infot siit.  
 

Keskkonnahoidlikud avalikud üritused

Keskkonnahoidlik sündmus on üritus, mille korraldamisel arvestatakse keskkonnaalaste aspektidega, et vähendada sündmusega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju. 

Alates 2023. aasta 1. juulist peavad kõik Lääne-Harju valla avalikus ruumis sündmuste korraldajad avaliku ürituse teates andma ülevaate ka ürituse keskkonnahoidlikkusest.

Ülevaate andmisel tuleb arvestada, et kohustuslik on täita vähemalt juhendis välja toodud minimaalse taseme nõuded.

Minimaalse taseme nõuete täitmine aitab vähendada sündmusega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju.

Korraldatava sündmuse keskkonnahoidlikkus algab korraldusmeeskonna valmisolekust ja soovist teha teadlikke valikuid!

Keskkonnahoidliku avaliku sündmuse korraldamise juhend  (kinnitatud Lääne-Harju Vallavalitsuse 27.06.2023 korraldusega nr 470)

 

Keskkonnahoidlikke valikuid toetavad abimaterjalid

Nimekiri erinevatest sündmuse korraldamist toetavatest teenustest (Tartu Loodusmaja)

Lääne-Harju valla teenusepakkujate nimekiri

Lääne-Harju valla kogukondade sündmuse korraldamise vahendite nimekiri (täieneb)

Lääne-Harju valla ringmajanduse kaardirakendus

Lisainfo keskkonnahoidlike sündmuste nõuete täitmise kohta: keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing, telefon 5919 9774; e-post kerli.lambing@laaneharju.ee