Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Lääne-Harju valla avaliku ürituse loa taotlemist ja korraldamist reguleerib vallavolikogu määrus "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
 
Avaliku ürituse loa taotlust ja ürituse turvaplaani saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla iseteeninduses