Puuetega inimeste eluaseme kohandamine

Avati teine taotlusvoor puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks

Avatud on taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada iseseisvat toimetulekut, tagades läbi selle puuetega inimeste võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemisel.
Taoltluse leiab siit.
Taotluse esitamise tähtaeg on 30.04.2019.
Taotluse kohustuslikud andmed:
taotleja (kohanduse saaja) andmed;
taotleja seadusliku esindaja andmed, kui taotleja on alaealine või  piiratud teovõimega;
kohandatava eluruumi andmed;
kohandamise vajadus ja probleemkohad.
 
Koos taotlusega esitatakse:
koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume.
Menetlusprotsess:
1. Esita taotlus hiljemalt 30. aprilliks 2019  info@laaneharju.ee või aadressil Rae 38, 76806 Harjumaa märgusõnaga „puuetega inimeste elusaseme kohandamise toetus". 
2. Vallavalitsus kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning pärast seda toimub kodukülastus.
3. Vastavaks tunnistatud taotlusele võtab taotleja hinnapakkumised ja esitab need Lääne-Harju  Vallavalitsusele hiljemalt 15.05.2019.
4. Lääne-Harju Vallavalitsus esitab koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 19.07.2019.
5. Taotluse rahastamise otsuse alusel teostatakse kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele.
Taotlusvoor tuleneb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".
 

Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks avati taotlusvoor

Lääne-Harju Vallavalitsus annab teada, et on avatud taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Taotluse esitamise tähtaeg on 11.05.2018.

Menetlusprotsess:

  1. Esita taotlus 11. maiks info@laaneharju.ee või aadressil Rae 38, 74001 Harjumaa märgusõnaga „puuetega inimeste elusaseme kohandamise toetus". Blankett on kättesaadav valla kodulehelt. Taotlust on võimalik täita ka sotsiaalosakonnas.
  2. Sotsiaalosakond kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning pärast seda toimub kodukülastus.
  3. Vastavaks tunnistatud taotlusele võtab taotleja kohandamist vajava objekti (eseme) hinnapakkumised ja esitab need Lääne-Harju Vallavalitsusele hiljemalt 23.05.2018.
  4. Lääne-Harju Vallavalitsus esitab koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 15.06.2018.
  5. Taotluse rahastamise otsuse alusel teostatakse kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele.

Taotlusvoor tuleneb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

 

Puuetega inimeste elusaseme kohandamise toetuse taotlus