Hajaasustuse programm 2018

 
Alates 9. aprillist on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetust saavad taotleda füüsilised isikud.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat teavet EAS-i veebilehelt https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/
 
 
Küsimuste korral pöörduda vallavalitsuse keskkonna peaspetsialisti Made Saadve poole made.saadve@laaneharju.ee; tel. 679 0633, 5919 9774