Katastriüksuse jagamise avaldus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Avaldus esitatakse kinnisasja omaniku soovil jagada tema omandis olevat katastriüksust kaheks või enamaks reaalosaks.

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Maakorraldusseadus

Maakatastriseadus

Vastutaja:

Erkki Pratka, erkki.pratka@laaneharju.ee, 6087882 – Padise piirkond

Aavo Mägi, aavo.magi@laaneharju.ee, 6776922 – Keila piirkond

Elmar Luha, elmar.luha@laaneharju.ee, 6790614 – Paldiski ja Vasalemma piirkond

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Harju valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada avaldus ja asendiplaan

Viide:

Katastriüksuse jagamise avaldus