Meremõisa küla Männimäe tee 1 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0527) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku toimub 02.09-02.10.2019 Laulasmaa raamatukogus asukohaga Laulasmaa...

Meremõisa küla Männimäe tee 1 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek 02.09-02.10.2019

Meremõisa küla Männimäe tee 1 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0527) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku toimub 02.09-02.10.2019 Laulasmaa raamatukogus asukohaga Laulasmaa...

Kloogaranna küla Liiva tee 12 kinnistu (katastritunnus 29501:007:1512) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 28.08.2019 algusega k. 16:00...

Kloogaranna küla Liiva tee 12 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu 28.08.2019

Kloogaranna küla Liiva tee 12 kinnistu (katastritunnus 29501:007:1512) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 28.08.2019 algusega k. 16:00...

Seoses 1. jaanuarist 2020 kehtima hakkava ehitise andmete õigsust puudutava nõudega on ehitusregistriga ühendust võtnud kodanikud tundnud muret võimalike riiklike trahvide pärast, kui ehitiste...

Ehitusregistritalituse selgitus ehitisregistri andmete korrastamise kohta

Seoses 1. jaanuarist 2020 kehtima hakkava ehitise andmete õigsust puudutava nõudega on ehitusregistriga ühendust võtnud kodanikud tundnud muret võimalike riiklike trahvide pärast, kui ehitiste...

Lääne-Harju vallavalitsus korraldab Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 16.08.2019–30.08.2019. Dokumentidega on...

Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 eelnõu avalik väljapanek

Lääne-Harju vallavalitsus korraldab Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 16.08.2019–30.08.2019. Dokumentidega on...

Lääne-Harju vallavalitsus korraldab Vasalemma alevikus Jaama tn 26 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 16.08 – 23.08.2019. Dokumentidega on võimalik tutvuda...

Vasalemma alevikus Jaama tn 26 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Lääne-Harju vallavalitsus korraldab Vasalemma alevikus Jaama tn 26 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 16.08 – 23.08.2019. Dokumentidega on võimalik tutvuda...

Lääne-Harju Valla Raamatukogu asukohaga Paldiskis otsib Klooga raamatukokku haruraamatukoguhoidjat. Tööülesanded: haruraamatukogu igapäevatöö korraldamine tagades raamatukogu...

Lääne-Harju Valla Raamatukogu otsib Klooga raamatukokku haruraamatukogu hoidjat osalise tööajaga

Lääne-Harju Valla Raamatukogu asukohaga Paldiskis otsib Klooga raamatukokku haruraamatukoguhoidjat. Tööülesanded: haruraamatukogu igapäevatöö korraldamine tagades raamatukogu...

Lääne-Harju vallavalitsus avalikustab "Padise küla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2019-2029" eelnõu, millele saab esitada ettepanekuid kuni 20. augustini 2019. Ettepanekute...

Padise küla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2019-2029

Lääne-Harju vallavalitsus avalikustab "Padise küla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2019-2029" eelnõu, millele saab esitada ettepanekuid kuni 20. augustini 2019. Ettepanekute...

Eesti õhuvägi teavitab elanikke 13.-15. augustil ajavahemikus 10.00-12.00 toimuvatest harjutustest. Õhuväe üksus harjutab Harju-Risti, Padise, Vasalemma ja Lemmaru piirkondades koostööd...

Õhuväe harjutused 13.-15 augustini Padise ja Vasalemma piirkonnas

Eesti õhuvägi teavitab elanikke 13.-15. augustil ajavahemikus 10.00-12.00 toimuvatest harjutustest. Õhuväe üksus harjutab Harju-Risti, Padise, Vasalemma ja Lemmaru piirkondades koostööd...

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga 13. augustist kuni kuu lõpuni saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel harjutusväljal viibimine keelatud.   ...

Kaitseväe Klooga harjutusvälja info

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga 13. augustist kuni kuu lõpuni saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel harjutusväljal viibimine keelatud.   ...

Maanteeamet on andnud loa Klooga alevikus riigitee nr 11196 (Jaama tee km 2,14-2,17)  sulgemiseks 9. augusti hommikul kl 5.00-7.00 moodulhoone tõstetööde teostamiseks. ...

Jaama tee sulgemine Kloogal 9. augusti varahommikul

Maanteeamet on andnud loa Klooga alevikus riigitee nr 11196 (Jaama tee km 2,14-2,17)  sulgemiseks 9. augusti hommikul kl 5.00-7.00 moodulhoone tõstetööde teostamiseks. ...

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus sõlmis riigihanke nr 203132 „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna läänesuuna bussiliinidel" tulemusel parima pakkujaga, AS-iga  SEBE...

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus sõlmis AS-iga SEBE avaliku teenindamise lepingu

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus sõlmis riigihanke nr 203132 „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna läänesuuna bussiliinidel" tulemusel parima pakkujaga, AS-iga  SEBE...

Harjumaa Omavalitsuste Liit avas kogukondliku turvalisuse toetusvooru, kuhu saab taotlusi  esitada 16. septembrini 2019. Maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna...

HOL avas kogukondliku turvalisuse toetusvooru

Harjumaa Omavalitsuste Liit avas kogukondliku turvalisuse toetusvooru, kuhu saab taotlusi  esitada 16. septembrini 2019. Maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna...

Alates tänasest, 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme...

KIK avab taotlusvooru korteriühistutele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates tänasest, 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme...

2.-3. augustini toimuvad Kaitseliidu harjutused Laokülas, Kurkses ja Väike-Pakri saarel. Väljaõppe käigus liiguvad relvastatud kaitseliitlased nimetatud aladel ning kasutatakse paukpadruneid ja...

Kaitseliidu väljaõpe 2. ja 3. augustil Laokülas, Kurkses ja Väike-Pakri saarel

2.-3. augustini toimuvad Kaitseliidu harjutused Laokülas, Kurkses ja Väike-Pakri saarel. Väljaõppe käigus liiguvad relvastatud kaitseliitlased nimetatud aladel ning kasutatakse paukpadruneid ja...

Harku vallavanem Erik Sandla, Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ning Lääne-Harju munitsipaalettevõtte AS-i Lahevesi esindajad allkirjastasid teisipäeval ühise veemajandusprojekti raames...

Lääne-Harju vald ja Harku vald sõlmisid ühise veemajandusprojekti elluviimiseks koostööleppe

Harku vallavanem Erik Sandla, Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ning Lääne-Harju munitsipaalettevõtte AS-i Lahevesi esindajad allkirjastasid teisipäeval ühise veemajandusprojekti raames...

Paldiski lasteaed Sipsik ootab oma meeskonda pühendunud, rõõmsameelset muusikaõpetajat ja rühmaõpetajat, kes väärtustaks oma koostööd ning lapse loovust ja arengut. Kandideerimiseks palume...

Paldiski lasteaed Sipsik ootab oma meeskonda muusikaõpetajat ja rühmaõpetajat

Paldiski lasteaed Sipsik ootab oma meeskonda pühendunud, rõõmsameelset muusikaõpetajat ja rühmaõpetajat, kes väärtustaks oma koostööd ning lapse loovust ja arengut. Kandideerimiseks palume...

Lääne-Harju vallavolikogu 23.07.2019 otsusega nr 66 "Detailplaneeringu koostamise lõpetamine" on lõpetatud Lääne-Harju vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 159 "Detailplaneeringu koostamise...

Käesalu külas Pargi kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lääne-Harju vallavolikogu 23.07.2019 otsusega nr 66 "Detailplaneeringu koostamise lõpetamine" on lõpetatud Lääne-Harju vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 159 "Detailplaneeringu koostamise...

Seoses 3. augustil toimuva täispika triatloni IRONMAN TALLINN rattadistantsiga on väljaspool Tallinna ajavahemikul 7:00 – 17:30 liikluseks suletud järgmised teed: Hüüru – Kiia – Vääna – Viti –...

Muudatused liikluses ja ühistranspordis 3. augustil toimuva triatlonivõistluse IRONMAN TALLINN ajal

Seoses 3. augustil toimuva täispika triatloni IRONMAN TALLINN rattadistantsiga on väljaspool Tallinna ajavahemikul 7:00 – 17:30 liikluseks suletud järgmised teed: Hüüru – Kiia – Vääna – Viti –...

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga augustikuu esimesel poolel saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel harjutusväljal viibimine keelatud.   ...

Klooga harjutusvälja kasutusgraafik 1.-13. augustini

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga augustikuu esimesel poolel saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel harjutusväljal viibimine keelatud.   ...

Lääne-Harju vallavolikogu I koosseisu 23. istung toimus 25. juunil ja 24. istung 23. juulil Paldiskis.Otsustamisel oli hulk olulisi teemasid, millest kokkuvõtet saab lugeda volikogu infolehest...

Vallavolikogu suviste istungite infoleht

Lääne-Harju vallavolikogu I koosseisu 23. istung toimus 25. juunil ja 24. istung 23. juulil Paldiskis.Otsustamisel oli hulk olulisi teemasid, millest kokkuvõtet saab lugeda volikogu infolehest...