SW Energia OÜ annab teada, et alates kolmapäevast, 18. septembrist, algab kütteperiood Padise katlamajas. Kõikidel tarbijatel veenduda, et hoonesisene küttesüsteem on töökorras ja kui on...

Kütteperioodi algus Padisel

SW Energia OÜ annab teada, et alates kolmapäevast, 18. septembrist, algab kütteperiood Padise katlamajas. Kõikidel tarbijatel veenduda, et hoonesisene küttesüsteem on töökorras ja kui on...

Seoses valmis saanud gaasitrassiga Balticconnecto taastab ehitaja neljapäeval, 19. septembril Paldiskis Leetse ja Sadama tänaval lõikusid, mida gaasitrass läbib. Tänavate sulgemise ja ümbersõidu...

19. septembri hommikul suletakse Paldiskis Leetse tee ja Sadama tee

Seoses valmis saanud gaasitrassiga Balticconnecto taastab ehitaja neljapäeval, 19. septembril Paldiskis Leetse ja Sadama tänaval lõikusid, mida gaasitrass läbib. Tänavate sulgemise ja ümbersõidu...

2019. aasta Harjumaa aasta tegijate konkursile saab esitada kandidaate 11 kategoorias 15.oktoobrini. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) näeb kandidaatidena inimesi, ühendusi, asutusi,...

Harjumaa aasta tegija konkursile saab kandidaate esitada

2019. aasta Harjumaa aasta tegijate konkursile saab esitada kandidaate 11 kategoorias 15.oktoobrini. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) näeb kandidaatidena inimesi, ühendusi, asutusi,...

Arhitektuurivaldkonna loomeliidud ja Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital valisid välja 2019. aasta arhitektuuripreemiate nominendid, kellest parimaid autasustatakse 6. detsembril Tartus...

Tänavuste arhitektuuripreemiate nominentide seas on ka Lääne-Harju vallas asuvad objektid

Arhitektuurivaldkonna loomeliidud ja Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital valisid välja 2019. aasta arhitektuuripreemiate nominendid, kellest parimaid autasustatakse 6. detsembril Tartus...

Lääne-Harju vald müüb 8. oktoobril 2019 toimuval avalikul suulisel enampakkumisel Lääne-Harju vallas asuvaid järgmisi kinnistuid ja korteriomandeid: 1) kell 12.00 Sadama tn 16 kinnistu...

Lääne-Harju vallale kuuluvate kinnistute ja korterite müük 8. oktoobril toimuval enampakkumisel

Lääne-Harju vald müüb 8. oktoobril 2019 toimuval avalikul suulisel enampakkumisel Lääne-Harju vallas asuvaid järgmisi kinnistuid ja korteriomandeid: 1) kell 12.00 Sadama tn 16 kinnistu...

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga septembri teisel poolel saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel Klooga harjutusväljal viibimine keelatud.   ...

Kaitseväe väljaõpe Klooga harjutusväljal 14.-30. septembrini

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga septembri teisel poolel saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel Klooga harjutusväljal viibimine keelatud.   ...

Postiteenuse osutaja Omniva teatel on ajavahemikul 16.09 – 29.09 Padise postkontor ajutiselt suletud. Sel ajal saavad kliendid kasutada kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida...

Padise postkontor on ajutiselt suletud 16.09 – 29.09

Postiteenuse osutaja Omniva teatel on ajavahemikul 16.09 – 29.09 Padise postkontor ajutiselt suletud. Sel ajal saavad kliendid kasutada kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida...

20. ja 21. septembril on kõigil huvilistel võimalik tutvuda radioaktiivsete jäätmete hoiu ja ohutustamisega tegeleva riigiettevõtte AS A.L.A.R.A. tööga. Avatud uste päeval tutvustatakse endise...

AS A.L.A.R.A kutsub avatud uste päevadele Paldiski endisel tuumaobjektil

20. ja 21. septembril on kõigil huvilistel võimalik tutvuda radioaktiivsete jäätmete hoiu ja ohutustamisega tegeleva riigiettevõtte AS A.L.A.R.A. tööga. Avatud uste päeval tutvustatakse endise...

PRESSITEADE 05.09.2019   Loode-Eesti rannikul asuv Lääne-Harju vald on otsustanud luua ja järk-järgult ellu rakendada rohelisel mõtteviisil põhineva elu- ja töökeskkonna...

Kogukond muudab oma valla roheliseks

PRESSITEADE 05.09.2019   Loode-Eesti rannikul asuv Lääne-Harju vald on otsustanud luua ja järk-järgult ellu rakendada rohelisel mõtteviisil põhineva elu- ja töökeskkonna...

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2020. aastal.  Stipendiume ja toetusi jagatakse 139...

SA Eesti Rahvuskultuuri Fondist saab kultuuriprojektidele toetust taotleda

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2020. aastal.  Stipendiume ja toetusi jagatakse 139...

Kuni 1. oktoobrini on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate...

Avatud on kogukonnategevusi toetav kohaliku omaalgatuse programm

Kuni 1. oktoobrini on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate...

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga kuni 13. septembrini saab tutvuda  siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel Klooga harjutusväljal viibimine keelatud.   ...

Kaitseväe tegevus Klooga harjutusväljal 1.-13. septembrini

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga kuni 13. septembrini saab tutvuda  siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel Klooga harjutusväljal viibimine keelatud.   ...

27. augustil toimunud Lääne-Harju vallavolikogu istung peeti Paldiskis. Arutusel olnud teemadest olulisim oli valla 2019. a teise lisaeelarve vastuvõtmine. Ülevaadet vallavolikogus arutatust ja...

Vallavolikogu augusti infokiri

27. augustil toimunud Lääne-Harju vallavolikogu istung peeti Paldiskis. Arutusel olnud teemadest olulisim oli valla 2019. a teise lisaeelarve vastuvõtmine. Ülevaadet vallavolikogus arutatust ja...

NB! Karjaküla jäätmejaam on ajutiselt suletud. Kuni  1. oktoobrini saavad Lääne-Harju valla elanikud ohtlikke jäätmeid ja elektroonikajäätmeid tasuta ära anda Keila linna jäätmete...

Lääne-Harju valla elanikud saavad korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmeid viia ajutiselt Keila jäätmepunkti

NB! Karjaküla jäätmejaam on ajutiselt suletud. Kuni  1. oktoobrini saavad Lääne-Harju valla elanikud ohtlikke jäätmeid ja elektroonikajäätmeid tasuta ära anda Keila linna jäätmete...

Seoses laupäeval, 31. augustil toimuva muinastulede öö üritusega on muudetud liikluskorraldust Mere teel ja Ranna teel. Kummalgi teel on sel päeval liiklus muudetud ühesuunaliseks....

Liikluskorralduse muudatus 31. augustil Kloogarannas

Seoses laupäeval, 31. augustil toimuva muinastulede öö üritusega on muudetud liikluskorraldust Mere teel ja Ranna teel. Kummalgi teel on sel päeval liiklus muudetud ühesuunaliseks....

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.09.2019. Täpsemat informatsiooni saab...

Maa-amet kuulutas välja põllumajanduslike maade enampakkumise

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.09.2019. Täpsemat informatsiooni saab...

1. Lääne-Harju valla 2019. aasta 2. lisaeelarve, eelnõu nr 1-4/75 Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat 2. Padise küla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks...

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 25. istung toimub teisipäeval, 27. augustil 2019 kell 17.00 Paldiskis, vallamajas

1. Lääne-Harju valla 2019. aasta 2. lisaeelarve, eelnõu nr 1-4/75 Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat 2. Padise küla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks...

Laulasmaa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitaja on selgunud. Eile sõlmiti leping riigihanke "Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine" võtja TREV-2 GRUPP AS-...

Laulasmaa ÜVK ehitushanke võitjaga sõlmiti leping

Laulasmaa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitaja on selgunud. Eile sõlmiti leping riigihanke "Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine" võtja TREV-2 GRUPP AS-...

Seoses Tallinn-Keila-Paldiski/Riisipere raudtee remonttööde jätkumisega muudetakse alates 26.08.2019 läänesuuna rongide liiklusgraafikut. Osa Paldiski ronge on asendatud Keila ja Paldiski vahel...

Alates 26.08 muutub Elroni ja 02.09 maakonna bussiliinide Lääne suuna sõiduplaan

Seoses Tallinn-Keila-Paldiski/Riisipere raudtee remonttööde jätkumisega muudetakse alates 26.08.2019 läänesuuna rongide liiklusgraafikut. Osa Paldiski ronge on asendatud Keila ja Paldiski vahel...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise 4. septembril 2019 riigi omandis keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müümiseks. Pakkumisel olevate...

Riigi omandis olevate kinnisasjade müük ja kasutusse andmine avalikul enampakkumisel

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise 4. septembril 2019 riigi omandis keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müümiseks. Pakkumisel olevate...