« Tagasi

Vallavalitsuse 11.06.2024 istungi kokkuvõte

Tänasel vallavalitsuse istungil kehtestati kaks detailplaneeringut, nendest esimene Laulasmaa külas Tamme tn 6, 62 ja 8 ning teine Madise külas Kangru-Kalda kinnistutel. Madise küla Kangru-Kalda detailplaneeringuga moodustatakse 6 elamumaad ning kolm transpordimaad.
Lisaks väljastas vallavalitsus täna mitmeid projekteerimistingimusi, täpsemalt Vasalemma alevikus Ranna tee 8b üksikelamu laiendamiseks, Käesalu külas Kiviaja kinnistul üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ning Valkse külas Arutammiku tee 4 hoonestusala täpsustamiseks.

Suve perioodil on tavapäraselt rohkem avaliku ürituse korraldamise taotlusi, millele peab vallavalitsus oma nõusoleku andma. Tänasel vallavalitsuse istungil väljastati kaks avaliku ürituse korraldamise luba, nendest esimene Laulasmaa Suvelaat 2024 korraldamiseks, mis toimub 13. juulil 11.00-15.00 Laulasmaal ning teine Klooga 520 korraldamiseks, mis toimub 6. juulil 12.00-23.00 Kloogal. Suvel toimuvad ka erinevad laagrid, mis tõttu oli tänasel vallavalitsuse istungil ka ühe projektlaagri tegevusloa andmine. Täpsemalt on tegemist Vihterpalu Tall OÜ poolt korraldatava laste ratsalaagriga, mis toimub 17.06-17.08.2024 Vihterpalus. Rohkem informatsiooni laagri enda kohta leiab https://vihterpalutall.ee/suvelaagrid/

Tänasel vallavalitsuse istungil oli kaks eelnõud, mis suunatakse edasi volikogule menetlemiseks. Nendest esimene oli Paldiski linnas Pakri tn 14 ja A. Adamsoni tn 8 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ning teise eelnõuga palub vallavalitsus volikogult luba, et läbi viia hange ,,Audiitorteenuse ostmine'' ning teenust soovitakse neljaks aastaks.

Vallavalitsuse tänaste otsuste seas oli veel Isikliku kasutusõiguse seadmine Valkse küla Sinilille tee L1, Metsaaluse tee L1, Sinilille tee AS Keila Vesi kasuks ning anti vallale kuuluv Paldiski Rae 13-83 eluruum kaheks aastaks üürile. Lisaks seati sundvaldus Klooga alevikus Lennu tee 6 Elektrilevi OÜ'le, et Niitvälja külas asuv Vilde tee saaks oma kinnistule elektriliitumise.