« Tagasi

Lääne-Harju vallavalitsus pakub tööd keskkonna- ja ehitusjärelevalve nõunikule

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd nõunikule, kelle tööülesandeks on:
• regulaarse keskkonnajärelevalve teostamine valla heakorra-, jäätmekäitluse ja reovee-käitluse valdkondades
• regulaarse riikliku järelevalve teostamine ehitusseadustiku ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle
• väärteomenetluse läbiviimine oma teenistusülesannete valdkonnas tuvastatud väärtegude menetlemiseks ja väärteomenetluse portaali halduri kohustuste täitmine
• arvestuse pidamine ja aruandluse esitamine järelevalve- ja väärteomenetluste kohta
• koostöö vallavalitsuse osakondadega, asjaomaste asutuste ning kinnistu omanike või valdajatega heakorraalaste ja jäätmekäitluse alaste küsimuste lahendamisel
• heakorra alaste ülevaadete, soovituste ja ettepanekute koostamine ning edastamine
• heakorra alaste õigusaktide tutvustamine ja selgitamine elanikkonnale ja organisatsioonidele
• hulkuvate loomadega seonduvate juhtumite menetlemine
 
Kandideerimise eelduseks on:
• erialane kõrg- või keskeriharidus
• valdkonna seadusandluse tundmine
• teadmised väärteomenetlusest ja riikliku järelevalvemenetluse läbiviimise oskus
• kogemus asjaajamises ja töös dokumentidega
• väga hea analüüsivõime, suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
• algatus- ja otsustusvõime, strateegiline mõtlemine ning hea pingetaluvus
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlemistasandil
• B-kategooria juhiload
 
Kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus
Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast ja mitmekesist tööd
• sõbralikku ja toetavat kollektiivi
• sportimisvõimalusi
• avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi
 
Töökoha andmed:
• täistööaeg
• töökoht asub Paldiskis
• tööle asumine esimesel võimalusel
 
Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendav
dokument palume edastada hiljemalt 25.05.2022 aadressil marily.haitson@laaneharju.ee
 
Lisainfo: keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing
kerli.lambing@laaneharju.ee, 677 6936