« Tagasi

Lääne-Harju Vallavolikogu II koosseisu kolmas istung toimub 30. novembril

Lääne-Harju Vallavolikogu II koosseisu kolmas istung toimub teisipäeval, 30. novembril 2021 algusega kell 17.00 Lääne-Harju Vallavalitsuses, Paldiski linn, Rae tn 38 II korrusel vallavolikogu saalis.
 
1. Lääne-Harju Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 32 „Vallavolikogu esimehele,  aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele, revisjonikomisjoni esimehele,  vallavolikogu liikmele ning alatise komisjoni liikmele ja revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine" kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 1-4/108
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees 
2. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning revisjonikomisjoni 
liikme valimine, eelnõu nr 1-4/109
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
3. Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu nr 1-4/112  
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
4. Vallavolikogu keskkonna- ja planeeringutekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu nr 1-4/111
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
5. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu 
nr 1-4/110
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees   
6. Arvamuse andmine Leetse uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta, eelnõu nr 1-4/106
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
7. Detailplaneeringu kehtestamine, eelnõu nr 1-4/105
 Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
8. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel, eelnõu nr 1-4/104
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
9. Vasalemma Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine" muutmine, eelnõu nr 1-4/103
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
10. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2022–2025 kinnitamine (II lugemine ja kinnitamine), eelnõu nr 1-4/102
Ettekandja: Jaanus Saat, vallavanem
11. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
 
Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".