« Tagasi

Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 eelnõu avalik väljapanek

Lääne-Harju vallavalitsus korraldab Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 16.08.2019–30.08.2019. Dokumentidega on võimalik tutvuda siin. Avalikustamisel oleva eelnõu kohta on võimalik esitada Lääne-Harju vallavalitsusele ettepanekuid ja avaldada arvamust kuni avaliku väljapaneku lõpuni e-posti aadressil info@laaneharju.ee. Ettepanekud esitada eelnõu juures antud vormil.