« Tagasi

Avanes taotlusvoor puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks

Lääne-Harju Vallavalitsus annab teada, et kuni 20. märtsini on avatud taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada iseseisvat toimetulekut, tagades läbi selle puuetega inimestele võrdsed võimalused ühiskonnaelus osaleda.
Taotluse esitamise tähtaeg on 20.03.2020. Taotluse allalaadimiseks leiab siit
 
Taotluse kohustuslikud andmed:
• taotleja (kohanduse saaja) andmed;
• taotleja seadusliku esindaja andmed, kui taotleja on alaealine või  piiratud teovõimega;
• kohandatava eluruumi andmed;
• kohandamise vajadus ja probleemkohad.
 
Koos taotlusega esitatakse:
• koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
• koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
• koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
• eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume.
 
Menetlusprotsess:
1. Esita taotlus hiljemalt 20. märtsiks 2020 e-aadressile info@laaneharju.ee või kirjaga aadressil Rae 38, 76806 Harjumaa märgusõnaga „puuetega inimeste elusaseme kohandamise toetus". 
2. Vallavalitsus kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning pärast seda toimub kodukülastus.
3. Vastavaks tunnistatud taotlusele võtab taotleja hinnapakkumised ja esitab need Lääne-Harju Vallavalitsusele hiljemalt 31.05.2020.
4. Lääne-Harju Vallavalitsus esitab koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 31.08.2020.
5. Taotluse rahastamise otsuse alusel teostatakse kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele.
Taotlusvoor tuleneb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".