« Tagasi

Lääne-Harju vallavalitsus otsib sihtasutuse Padise Klooster juhatuse liiget

Lääne-Harju vallavalitsus ootab kandideerima sihtasutuse Padise Klooster juhatuse liikme kohale

Sihtasutuse Padise Klooster eesmärgid on Padise kloostrikompleksi ja seda ümbritseva piirkonna arendamine atraktiivseks turismi- ja puhkekeskuseks ning selle saavutamiseks rahaliste ja mitterahaliste vahendite kogumine, valitsemine ja kasutamine; Loode-Eesti piirkonna ja Lääne-Harju valla kultuuri- ja looduspärandi ning ajaloo tutvustamine ja populariseerimine; Loode-Eesti piirkonnas ja Lääne-Harju vallas ettevõtluse sh turismiettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine; sihtasutuse omanduses ja valduses oleva kunsti- ning ajalooväärtuste säilitamine.

Kloostrikompleks hakkab pakkuma muuseumi- ja kultuurielamust, aga ka võimalust tulla kloostrisse kontserdile või teatrietendusele, külastada kloostri juurde kuuluvaid käsitöötubasid/kodasid ja tutvuda kloostri kirjandusega. Valitsejamaja toetab kloostrikompleksis näidatava ekspositsiooni ja sündmusteenuste pakkumist, kuid on ka eraldi külastatav objekt. Valitsejamajas tegutsevad käsitöökojad/töötoad ning avatud on ka kloostri kirjanduse kogu nii huvilistele kui teadustööks. Kloostrikompleks ja Valitsejamaja koostöös juba praegu tegutsevate teenusepakkujatega (Padise mõis ja Karjakastellis asuvad infopunkt, käsitööpood ja restoran) moodustavad tervikliku turismitoote.

Sihtasutus haldab kahte Padise külas asuvat objekti: Padise klooster ja valitsejamaja.

Sihtasutuse juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on asutuse käivitamine, turundus, muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.

Kandideerimise eeldus on:
• kõrgharidus;
• muuseumi- ja kultuuripärandi valdkonna tundmine;
• majandusalased üldteadmised ja teadmised asutuse finantsjuhtimisest;
• inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
• ettevõtlikkus ja liidriomadused;
• väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus, esinemisjulgus;
• eesti keele valdamine ning vähemalt ühe võõrkeele oskus (soovitavalt inglise).

Kasuks tuleb:

• rahvusvahelise koostöö kogemus;
• kogemus turunduse alal;
• Kasuks tuleb kogemus kommunikatsiooni-, ajakirjandus- või turismialal.

Kandideerijal palume esitada:
• motiveeritud avaldus;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kandidaadi essee teemal „Padise kloostri külastuskeskuse käivitamine" (kuni 3 lehekülge).

Töökoht asub Padisel.
Tööle asumine: veebruar 2020.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 24. jaanuaril 2020 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil liisi.ling@laaneharju.ee

Lisainfo:
Leemet Vaikmaa, leemet.vaikmaa@laaneharju.ee, Tel 51 09 205