« Tagasi

Järgmine vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 26. novembril kell 17.00 Padisel

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 28. istung toimub teisipäeval, 26. novembril 2019 kell 17.00 Padisel, rahvamajas. 
Istungi päevakord:
1. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2020-2023, II lugemine ja kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja: finantsjuht: Riina Karm
2. Lääne-Harju valla 2019. aasta 3. lisaeelarve, II lugemine ja kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja: finantsjuht: Riina Karm
3. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus" muutmine, II lugemine ja kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
4. Lääne-Harju valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord, II lugemine ja kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
5. Lääne-Harju valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine, II lugemine ja kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
6. Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatava asutuse Lääne-Harju Valla Tugikeskus moodustamine 
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert
7. Lääne-Harju Valla Tugikeskuse põhimäärus
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert
8. Lääne-Harju valla 2020. aasta eelarve I lugemine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
9. Rongisõidul soodustuse saamise kord
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
10. Vasalemma Kunstide Kooli hoolekogusse esindaja nimetamine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
11. Detailplaneeringu kehtestamine (Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu tee, Kotka tee, Kõltsu allee)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
12. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Rummu alevik, Järvekalda ja Paekalda)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
13. Lääne-Harju Vallavalitsuse liikme kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
14. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
 
Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla veebilehel kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikkides saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister.
Kergemaks otsinguks tuleb kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed"numbrikombinatsioon 1-4 ja klikkida nupul „Otsi", seejärel avanevad volikogu istungi õigusaktide eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid.