« Tagasi

Teade Laulasmaa koolimaja veeprobleemidest

Laulasmaa koolimaja kraaniveest võeti septembri lõpus veeproovid, mille tulemused selgusid 1. oktoobril. Ohtlikke Escherichia coli-baktereid veeproovides ei tuvastatud. Kuna proovid näitasid siiski bakteripesade olemasolu, siis teavitati ettevaatusabinõuna õpilasi, et vett otse kraanist mitte juua. Laste jaoks on kannudes keedetud vesi, mida võib julgelt tarbida. 
Laulasmaa kooli tuleb vesi Laulasmaa spaast. Spaas septembri alguses läbi viidud korralise kontrolli käigus leiti veest bakteripesasid. Ettevaatusabinõuna lülitati veevarustussüsteem ümber, et joogivesi tuleks otse puurkaevust, mitte veetöötlusjaamast. Spa asus oma veesüsteemi kloreerides puhastama. Kloreerimisprotsess lõpetatakse 3. oktoobril, mil võetakse veest uued kontrollproovid ja saadetakse laborisse. Seejärel saab teada, kas kloreerimine õnnestus või tuleb protsessi korrata.
Veevarustaja sõnul sõltub bakterikolooniate ja pesade arv vees muuhulgas kasutatava vee hulgast. Kui vesi pikema või lühema aja vältel torus seisab (nt koolivaheaeg, öö), siis on võimalik leida veest erinevaid baktereid. Kasutamisega nende hulk väheneb. Normis on ette nähtud, et bakteripesade arv peab olema 0 ja seda normi peab täitma, kuigi bakteripesade olemasolu ei tähenda koheselt ohtu tervisele.
Päeval, mil Laulasmaa spaas lülitati veevarustus ümber puurkaevutarnele, voolas kooli kraanist lühiajaliselt hägust vett. See oli tingitud sellest, et OÜ Aquatehnika viis kloreerimisprotsessi läbi kahes jaos – SPA süsteemis tervikuna ja oma veetöötlusjaamas. Veetöötlusjaamast ümber lülitades tekkis kooli viivas torus alarõhk, torusse pääses õhuhapnik, mille mõjul algas oksüdeerumisprotsess toru seinal. Surve taatamisega torus lõi korrosioon seina küljest lahti ning joogivesi muutus hetkeks häguseks. 
Nii Laulasmaa spaa, kool kui ka Lääne-Harju vallavalitsus tegelevad aktiivselt probleemi lahendamisega. Bakteritepesasid hävitatakse läbi kloreerimisprotsessi seni, kuni kogu joogivesi on bakteritest puhas. Laulasmaa kooli kraanivesi ei kujuta kellegi elule ohtu, kuid kuni uute veeproovide tulemusteni, kus bakterite näitaja on null, on soovitav kraanist tulevat vett joogiks otse mitte tarbida, et välistada ka kõige nõrgema immuunsüsteemiga inimeste tervisehädasid (nt kõhulahtisust).