« Tagasi

Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus

Lääne-Harju vallavalitsus tuletab meelde, et tänavu esimesse klassi astunud laste vanematel on võimalik kuni 31. oktoobrini taotleda koolitoetust. Kooli mineva lapse koolitoetus on esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus. Toetuse suurus on 130 eurot. 
Koolitoetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest ja laps on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla territooriumi aadressandmetega koolimineku aasta 15. augusti seisuga. Toetuse saamiseks tuleb esitada lapsevanemal kirjalik taotlus hiljemalt 31. oktoobriks.