« Tagasi

Karjaküla Sotsiaalkeskuse hoone renoveeritakse energiatõhusaks

Riigi Tugiteenuste Keskus otsustas rahastada Lääne-Harju valla osaühingu Karjaküla Sotsiaalkeskuse projektitaotlust „Karjaküla Sotsiaalkeskuse hoone energiatõhususe parandamine ja taastuvenergia kasutuse edendamine". Projekti rahastatakse meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" vahenditest. Projekti kogumaksumus on 910 800 eurot, millest toetus on maksimaalselt 511 500 eurot ning taotleja omafinantseering vähemalt 399 300 eurot.

Projekti raames soojustatakse hoone sokkel, fassaad ja katuslaed. Lõunafassaadi aknad saavad päikesekaitserulood. Ehitatakse 35 kW võimsusega päikeseelektrijaam ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Projekti tulemusel paraneb hoone sisekliima ja elamistingimused ning vähenevad ülalpidamiskulud. Arvutuslikuks majandamiskulude kokkuhoiuks kujuneb 10 000 eurot aastas ning atmosfääri paisatakse ca 65 tonni vähem süsihappegaasi.