« Tagasi

Huvilised on oodatud osalema valla arengukava 2019-2030 täiendamisel

Kõigil huvilistel on võimalik kaasa lüüa Lääne-Harju valla arengukava täiendamisel. Valdkondlikud arutelud töögruppides toimuvad 10.-12. juunil Paldiskis järgmiselt:
07.06 kell 9.30 Turism (arengukava struktuuri väliselt kokku kutsutud töögrupp)
10.06 kell 9.30 Elukeskkond ja Avaliku ruum
10.06 kell 13.00 Teed ja ühistransport
11.06 kell 9.30 Ettevõtluskeskkond
11.06 kell 13.00 Haridusvaldkond
12.06 kell 9.30 Kodanikuühiskond ja terviseedendus
12.06 kell 13.00 Sotsiaalkaitse
 
Töögruppide töö tulemusel koostatakse täiendused arengukavasse. Töö tulemuste avalik arutelu toimub augustis.