« Tagasi

Teade piirkondlike üldplaneeringu eelnõu avalike arutelude toimumisest

Lääne-Harju Vallavalitsus korraldab avalikud arutelud valla üldplaneeringu eelnõu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute üle. Arutelud toimuvad piirkonniti:

23.03 Padise Rahvamaja saalis algusega kell 16:00 – Arutluse alla tulevad endise Padise ja Vasalemma valla asulate kohta tehtud ettepanekud.

27.03 Paldiskis Rae tn 38 II korrus algusega kell 16:00 – Arutluse alla tulevad Paldiski linna kohta tehtud ettepanekud.

29.03 Laulasmaal Laulasmaa kooli aulas algusega kel 16:00 – Arutluse alla tulevad endise Keila valla asulate kohta tehtud ettepanekud.

Laekunud ettepanekutega ning valla seisukohtadega nendele; planeeringu veebikaardiga; planeeringu seletuskirja ja muude materjalidega on võimalik tutvuda: https://laaneharju.ee/uldplaneering1