« Tagasi

Vallavalitsuse 23.05.2023 istungi kokkuvõte

Tänasel vallavalitsuse istungil väljastati mitmeid ürituste korraldamise lube. Nendest esimene luba läks Rummu vägilase jooksu korraldamiseks, mis toimub 17.juunil kell 10.00-14.00 ning teine samal päeval toimuvale Rummu festival RUFE 2023 korraldamiseks, ajavahemikul 19.00-02.00. Avaliku ürituse korraldamise luba läks veel Laulasmaa suvelaada korraldamiseks, mis toimub 8. juuli kell 11.00-16.00 ning Paldiski kogukonnapäeva korraldamiseks, mis toimub 11. juuni kell 10.00-20.00.

MTÜ Tallinna Jahtklubi on klubi, mis tegutseb ka meie vallas, täpsemalt Lohusalu sadamas. Nende hulgas on tublid noored, kes osalevad meistrivõistlustel ning kuna tegemist on kalli spordialaga, siis esitas MTÜ Tallinna Jahtklubi ka vallale taotluse meisterlikkuse toetuse saamiseks. Tänasel istungil võttis vallavalitsus vastu otsuse, millega makstakse taotlejale meisterlikkuse toetust 5000 eurot Lääne-Harju valla noorsportlaste võistlushooaja eelarve kulude katmiseks.

Tänasel istungil oli arutlusel ka kolm detailplaneeringu vastuvõtmist ning avaliku väljapaneku korraldamist, mis said vallavalitsuse poolt ka heaks kiidetud. Nendest esimene oli Lohusalukülas Lohusalu tee 101 detailplaneeringu algatamine, milles soovivad kolm omanikku kaasomandi lõpetamist ning jagada krundi kolmeks eraldiseisvaks maa-alaks. Teine detailplaneering algatati Vasalemma alevikus Tatra ja Ranna tee 19 kinnistutel, mille planeeringuala suurus koos lähialaga on 4,41 ha. Detailplaneeringuga moodustatakse 8 elamumaa, üks ärimaa, üks tootmismaa, üks maatulundusmaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Ning viimane detailplaneering kehtestati Laulasmaa külas Kuusiku tee 16, kuhu planeeritakse kahekorruselist elamut ning kuni kahte abihoonet.

Tavapäraste päevakorra punktide seas oli veel projekteerimistingimuste andmised. Täpsemalt Laulasmaa külas Linavästriku vkt 9 ja Lõuna-Kadaka vkt 34 üksikelamu püstitamiseks ning Kloogaranna külas Metsa tee 6 suvila laiendamiseks. Lisaks anti projekteerimistingimused Vasalemma alevikus Tööstuse tn 14 ning Keelva külas Põldmarja üksikelamu ja  abihoonete püstitamiseks.

Vallavalitsuse istungi otsuste seas oli veel puurkaevu asukoha kooskülastamised seda Keelva külas Õunapuu, Langa külas Kuusiku-Metsa ja Kasepere külas Kassiku kinnistutel, eesmärgiga tarbeveevõtt. Tänasel istungil seati ka mitmeid sundvalduseid, täpsemalt Käesalu külas Koidu, Rummu alevikus Haapsalu mnt 22, Vasalemma alevikus Lootuse tänaval, Paldiski linnas Karikakra tänav lõik 1 ning Paldiski linnas Kadaka tee 6 kinnistutel. Nende seas oli valdavalt Elektrilevi OÜ taotlused elektrileviga liitumiseks.