« Tagasi

Vallavalitsuse nädalainfo 28.11.-03.12.2022

Esmaspäev, 28. november

09.15 Strateegiakeskuse nõupidamine

09.30 Abivallavanem Erki Ruben kohtub valla koolide direktorite ning Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse ja Hansabussi esindajatega.

10.00 Töökoosolek

14.00 Abivallavanem Erki Ruben osaleb Lääne-Harju valla üldplaneeringu töökoosolekul.

18.00 Kredexi infopäev vallamajas volikogu saalis (vene keeles).

Keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing ja nõunik Sven Liivak osalevad Rahandusministeeriumi poolt korraldataval koolitusel „Planeeringu kehtestamine ja kehtetuks tunnistamise motiveerimine ning sellealane kohtupraktika".

 

Teisipäev, 29. november

09.00 Vallavalitsuse istung

11.00 Vallavanem Jaanus Saat ning keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing osalevad EKT Ecobio uue biogaasitehase avamisel.

13.30 Abivallavanem Erki Ruben, strateegiajuht Kadri Kurm, arendusnõunik Käti Teär-Riisaar ning avaliku ruumi spetsialist Madis Vaikmaa osalevad rattaringluse projekti tutvustamisel (veebis).

17.00 Vallavolikogu istung vallamajas Paldiskis

Keskkonna- ja ehitusosakonna nõunik Teele Kaljurand osaleb Rahandusministeeriumi poolt korraldataval koolitusel „Keskkonnamõju strateegiline hindamine planeerimismenetluses, sh hindamise tulemuste planeeringusse sisseviimine".

 

Kolmapäev, 30. november

10.00 Rohevalla nõupidamine

10.00 Abivallavanem Erki Ruben, strateegiajuht Kadri Kurm ja arendusnõunik Käti Teär-Riisaar osalevad kohaliku arengu seminaril „Muutus algab teadmistest, teadmine algab mõõtmisest" (veebis).

12.00 Abivallavanem Erki Ruben, strateegiajuht Kadri Kurm ja arendusnõunik Käti Teär-Riisaar osalevad koolitusel „Kohalike omavalitsuste võimalused ja kuidas olla edukas EL 2021+ struktuurivahendite kasutamisel" (veebis).

14.45 Vallavanem Jaanus Saat ja abivallavanem Erki Ruben on kutsutud Kaitseministeeriumi teenetemärkide üleandmisele.

Sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert, juhataja asetäitja Triin Vanem, sotsiaaltöö peaspetsialist Anne-Ly Padrik ning sotsiaaltööspetsialist Anneli Sternfeld osalevad Dementsuse Kompetentsikeskuse ja SKA infoseminaril kodu- ja toetavate teenuste spetsialistidele.

 

Neljapäev, 1. detsember

09.30 Vallamajas on külas Moldova suursaadik

10.00-12.00 Sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert osaleb  SOM infotunnis teemal "Puuet taotlevate laste ja puudega täisealiste andmevahetus KOV-idele".

14.00 Asjaajamistalituse juht Mari-Ly Häitson osaleb Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebiseminari sarja „60+60 minutiga Digitargaks" avaandmete seminaril (veebis).

16.00 Vallamajas toimub Vaiksalu detailplaneeringu avalik arutelu (volikogu saalis).

 

Reede, 2. detsember

Lastekaitsespetsialist Signe Nõmm osaleb lastekaitse reformi väljatöötamiskavatsust tutvustaval seminar.

Lastekaitsetalituse juht Lada Raja osaleb supervisioonil.

 

Laupäev, 3. detsember

13.00 Vallavanem Jaanus Saat on kutsutud Laulasmaa rahvarõivaste kursuse lõpetamise üritusele.

14.00 Vallavanem Jaanus Saat osaleb eakate jõulupeol Padisel.

 

Kommunikatsioonijuht Kadri Kauksi on puhkusel 28.11-30.11.2022, asendab vallavanema nõunik Marju Piirimägi.

Lastekaitsespetsialist Teija Liisi Mustila on puhkusel 28.11-16.12.2022, asendab lastekaitsetalituse juht Lada Raja.