« Tagasi

Lehola kogukonna pargi teise ehitusetapi tööde algus 22.september

Anname teada, et Lehola kogukonnapargi teise ehitusetapi töödega planeeritakse alustada sel neljapäeval 22. septembril.
Töid alustatakse rulapargi ja jalgteede aluse kasvupinnase väljakaevamisega. Lisaks eemaldatakse    olemasolevalt kohalt kaks jõulinnaku seadet. Jõulinnaku seadmed paigaldatakse tööde käigus uude asukohta, mõlemal juhul muutub see 3-4 meetrit.

Välja kaevatud pinnasest kujundatakse rulapargi ühele küljele väike nõlv, mis kaitseb ala tuulte eest ja ilmestab muidu väga tasast reljeefi.
Tööd segavad ligipääsu pargi esimese etapina rajatud laste mänguväljakule. Kaevetööde ajal ei ole soovitav mänguväljakul viibida. Kaeveala eraldatakse mänguväljakust ajutise piirdeaiaga ning kui tööd ei käi, siis saab mänguväljakut kasutada.

Ehitaja soovib kaevetööd teostada paari nädalaga. Peale seda asfalteeritakse ja sillutatakse alad vastavalt projektile ning lõpuks korrastatakse ja rajatakse muru kasvualused. Kõige viimasena paigaldatakse rulapark.
Lepingu järgi on ehituse valmimise lõpptähtajaks 6. november 2022.

Projekt on kaasrahastatud Leader meetmest, projekti etapi kohta lähemalt:

Projekti nimi:
Lehola kogukonnapargi arendamine – rulapark ja puhkeala

Lühidalt projektist:
Käesoleva projektiga rajatakse Lehola südamesse planeeritud kogukonna tegevuspargi keskne ala, mis koosneb rulapargist, jalgteedest ja puhkealast. Projekt seob jalgteede ja puhkealaga üheks tervikuks Lääne-Harju valla poolt 2021 aasta sügisel rajatud põneva laste mänguvälaku ja ehitatava rulapargi. Lisaks sab alal korraldada Lehola kogukonnale olulisi üritusi.
Rajatava kogukonnapargi peamiseks atraktsiooniks on mitmekesine rulapark.

Visuaalil on tähistatud nr 2 ala, mis on hetkel ehituses.
VISUAALI SAAB NÄHA SIIN.

Idee, eskiis ja kontseptsioon Madis Vaikmaa. Tehnilise lahenduse ja põhiprojekti koostas : Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ