« Tagasi

Lääne-Harju valla Paldiski tugipesa tööpakkumised tugispetsialistidele

Lääne-Harju valla Paldiski  tugipesa ootab oma ridadesse logopeedi
Kandidaadile pakume väärtustloovat täiskohaga tööd, toetavaid ja sõbralikke kolleege, arengu- ja enesetäiendusvõimalusi ja 56 päeva puhkust.
Kandidaadilt eeldame koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega, head suhtlemisoskust ja avatud meelt.
Oled sobiv kandidaat, kui sul on erialane kõrgharidus (magister) või sellele vastav kvalifikatsioon. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.
Tööle asumise aeg august 2020. a.
CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile kool@paldgym.edu.ee 31. maiks 2020.a
 
Lääne-Harju valla Paldiski tugipesa ootab oma ridadesse sotsiaalpedagoogi. Töökeeleks on vene keel.  
Sotsiaalpedagoogi igapäevane töö on koostöös lapse tugivõrgustikuga tema sotsiaalse kompetentsuse suurendamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine, sh  kohanemine haridusasutuses, toimetulek koolikiusamisega, enesekontrolli arendamine, suhete loomine ja säilitamine. Läbi võrgustikutöö koordineerida erinevate pedagoogiliste probleemide ennetust ja lahenduste otsimist.
Ootused kandidaadile:
erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Soovitav on eelnev töökogemus koolis;
väga hea vene keele oskus nii kõnes kui kirjas. Eesti keele oskus B2-tasemel;
individuaalse nõustamise ja grupitöö läbiviimise oskus;
hea kohanemisvõime ning toimetulek erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega;
oskus nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskus;
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana sinu ootusi ja kirjeldust, kuidas soovid omalt poolt panustada meeskonnatöösse aadressile helve@paldgym.edu.ee 31. maiks 2020. a.
 
Lääne-Harju valla Paldiski tugipesa ootab oma ridadesse eripedagoogi. Töökeeleks on vene keel. 
Pakume väärtustloovat tööd, ühtehoidvaid kolleege, 56 päeva puhkust ja eelistatult täiskoormust. 
Eripedagoogi tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega. Tööülesanded sisaldavad õpiabitunde, tunnivaatlusi, õpetajate nõustamist, individuaalset tööd lastega ning koolivalmiduse hindamist.
Ootused kandidaadile
Erialane kõrgharidus (magister) või sellele vastav kvalifikatsioon. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.
Väga hea eesti ja vene keele oskus nii kõnes kui ka kirjas. 
Hea kohanemisvõime ning toimetulek erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega.
Oskus nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskus.
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana sinu ootusi ja kirjeldust, kuidas soovid omalt poolt panustada meeskonnatöösse, aadressile helve@paldgym.edu.ee  31. maiks 2020. a.