« Tagasi

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 48. istung toimub teisipäeval, 3. augustil 2021 kell 17.00 Paldiskis vallamajas

Päevakorras on:
1. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, 
eelnõu nr 1-4/71
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
2. Vallavolikogu haridus- kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine, eelnõu nr 1-4/72
Ettekandja: haridus- kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Aleksei Šatov
3. Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine, eelnõu nr 1-4/73 
Ettekandja: keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimees Nikolai Pitšugov
4. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 "Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine" II lugemine ja kinnitamine, eelnõu nr 1-4/49
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
5. Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimäärus, II lugemine ja kinnitamine, 
eelnõu nr 1-4/52
Ettekandja: haridus-, kultuuri ja noorsootöö osakonna juhtaja kohusetäitja Liivi Siim
6. Lääne-Harju valla aukodaniku nimetuse andmine, eelnõu nr 1-4/74
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
7. Lääne-Harju valla teenetemärgi andmine, eelnõu nr 1-4/75
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
8. Lääne-Harju valla teeneteplaadi andmine, eelnõu nr 1-4/78
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
9. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel, eelnõu nr 1-4/76 
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
10. Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine" muutmine,
eelnõu nr 1-4/77
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
11. Projekti omafinantseeringu tagamine eelnõu nr.1-79
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
12. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".