« Tagasi

Riik annab põllumajanduslikuks kasutamiseks maad

Maa-amet   on  välja   kuulutanud   avaliku elektroonilise enampakkumise    piirkonnas    asuvate kinnisasjade   kasutamiseks   andmiseks.   Pakkumiste   esitamise  tähtaeg  on 06.09.2021.  Täpsemat informatsiooni  saab Maa-ameti  kodulehelt  aadressiga  www.maaamet.ee.

Riigimaa müük ja rendile andmine toimub avalikul elektroonilisel enampakkumisel (oksjonil), mis toimub riigimaa oksjonikeskkonnas.
 
Maa antakse rendile või müüakse oksjonil pakutud kõrgeima hinnaga. Maatulundusmaa rendi ja müügi korral on eelisõigus senisel maakasutajal. Samuti on metsaga maatulundusmaa müügi korral eelisõigus piirneva kinnisasja omanikul, kui ka tema kinnisasi on maatulundusmaa ja sisaldab metsa. Eelisõiguse kasutamise võimalusest teavitatakse maakasutajat ja piirneva kinnisasja omanikku enne enampakkumise läbiviimist.
 
Enampakkumisteated ilmuvad vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist väljaandes Ametlikud Teadaanded aadressil www.ametlikudteadaanded.ee. Teated leiate, kui valite teadaande pealiigi "Riigivara teated" ja alaliigi "Riigivara enampakkumisteade".