« Tagasi

Toropi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääne-Harju Vallavalitsuse 01.06.2021 korraldusega nr 554 võeti vastu detailplaneering Kersalu külas Toropi (katastritunnus 29501:009:0448) maatulundusmaa kinnistul ja lähialal.

Toropi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.07.–14.07.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn asutuse lahtioleku ajal

ja valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvõetud-detailplaneeringud