« Tagasi

Konkurss "Harjumaa kaunis kodu 2021" ootab kandidaate 15. juuniks

Harjumaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja maakondliku konkursi „Harjumaa kaunis kodu 2021". Maakondlik konkurss on osa üleriigilisest konkursist „Eesti kaunis kodu", mille patroon on Vabariigi President.
Konkursi raames tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii piirkonna kui riigi tasandil. Konkurss toimub kolmes kategoorias ning iga omavalitsus saab konkursile esitada igast kategooriatest ühe objekti:
- eramud või korterelamud (tiheasustusega piirkonnas);
- maakodud (hajaasustusega piirkonnas);
- ühiskondlikud objektid (asutus, ettevõte, tootmiskompleks, park, väljak vms).
Konkursile esitatavate objektide osas palume lisada täpne aadress, omaniku/valdaja nimi, telefon, e-posti aadress, soovitavalt mõni foto objektist. Objektide omanikke või valdajaid peaks konkursile esitamisest teavitama.
Esildised maakondlikule konkursile „Harjumaa kaunis kodu 2021" saata Harjumaa Omavalitsuste Liidule hiljemalt 15. juuniks 2021. Komisjon selgitab parimad objektid välja juuli algul toimuva ülevaatuse käigus. Iga kategooria võitja saab Vabariigi Presidendi tunnustuse ning maakonna parimaid tunnustatakse novembris toimuval Harjumaa aasta tegija 2021 tänuüritusel.
Konkursi „Eesti kaunis kodu 2021" raames toimuvad ka üleriigilised erikonkursid
- energiasäästlik kaunis kodu, kolmes grupis: elamud, kortermajad või ühiskondlikud hooned;
- parim tööstusmaastik;
- parim tervisespordirajatis.
Üleriigilistele erikonkurssidele saab objekte esitada samuti hiljemalt 15. juuniks 2021. Esildises  märkida objekti aadress, omaniku/valdaja ees- ja perekonnanimi, telefon, e-posti aadress. Erikonkursside võitjaid autasustab Vabariigi President ning auhinnad on ka erikonkursside koostööpartnerite poolt.
Maakondlik komisjon hindab objekte konkursside tingimuste ning hindamisjuhendite alusel (lisad 1-4). Lisateavet konkursside läbiviimise kohta saab Eesti Kodukaunistamise Ühenduse veebilehelt . Täiendav info ka telefonil 507 7450 ja e-postil maret.valja@hol.ee